Kateřina Novotná

studentka 2. ročníku ETSN
MICRO-EPSILON Messtechnik, GmbH, Ortenburg (SRN)


 

Ortenburg , 14. 6. 2010 - 17. 9. 2010

V Ortenburgu jsem absolvovala svou odbornou praxi, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia vykonat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. 

Já tedy tři měsíce v akademickém roce 2010/2011 prožila v SRN, ve Svobodném státě Bavorsko.

Svou odbornou praxi jsem absolvovala ve firmě Micro-Epsilon, jež má sídlo v malebném městečku Ortenburg, které se nachází nedaleko nám známějšího Pasova.

Možnost pracovat zde mi zprostředkovali známí, kteří mají v M-E kontakty. Dostalo se mi vřelého uvítání, stejně jako pomoci v průběhu celého pobytu.

            

Micro-Epsilon řeší již 40 roků nejobtížnější úkoly v oblasti měření vzdálenosti, odstupu, polohy a teploty. Nabízí v celé Evropě nejširší spektrum snímačů, systémů a zkušebních zařízení a ovládá všechny aktuální technologie.

 

 

Zaměstnavatelé se snažili upravit mou pracovní náplň tak, aby mne co nejvíce obohatila. Proto jsem prošla celkem čtyřmi odděleními, ve kterých jsem plnila rozličné úkoly. Zpracovávala jsem administrativní záležitosti, které souvisely s chodem podniku, spolupracovala jsem na tvorbě prezentací nebo jsem měla možnost se seznámit např. s nákresy senzorů.

Velice se mi líbilo, jak byl kolektiv stmelen a že se zaměstnanci scházeli a přátelili i mimo pracovní dobu. Dokonce sestavili vlastní volejbalový tým, který má tréninky každý týden a získal již nemalé množství sportovních cen. Vedení pro své zaměstnance pořádá různé akce, jako byl např. výlet do jihočeské Bechyně, kterého jsem se také zúčastnila.

 

Výlet do Bechyně

 

Pracovní kolektiv a samotná náplň práce – vše bylo v pořádku. Jediným problémem se stala překvapivě řeč, neboť v oblasti, ve které jsem byla, se mluví silným bavorským dialektem. V práci na mne brali ohled a mluvili tzv. Hochdeutsch (tedy spisovně). Se starším pánem, který bydlel vedle mne, jsem se domluvila ale jen velice těžko.  

Pobyt v Německu mi přinesl mnoho hezkých zážitků a užitečných zkušeností. Každému doporučuji vycestovat do zahraničí, protože je to výborná průprava do dalšího života.