Zuzana Votýpková

Studentka 2. ročníku ETSN

 Odborná stáž v poslanecké kanceláři poslance Bavorského zemského sněmu Bernharda Rosse a Turistické kanceláři Pasov


V německém městě Pasov jsem strávila svou odbornou praxi, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování příslušné odborné stáže.
 
Poslanec Bavorského zemského sněmu (Bayrischer Landtag) pan Bernhard Roos inicioval projekt Česko-německé studentské výměny, v jehož rámci oslovil Ústav evropských teritoriálních studií FF JU v ČB se žádostí o spolupráci. Byla jsem poté vybrána, abych reprezentovala náš ústav v Bavorsku. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora prolínání kultur a zároveň prohlubování dlouhodobé přeshraniční spolupráce. Pan Bernhard Roos mi nabídnul možnost strávit jeden měsíc v jeho poslanecké kanceláři, a druhý měsíc poté získávat zkušenosti v turistické kanceláři v Pasově. V Pasově jsem strávila dva měsíce, konkrétně od 1. července do 31. srpna 2012.
  
Kancelář poslance Bavorského zemského sněmu/ Bürgerbüro des Lantagsabgeordneten

Na obrázku zleva Kamila Hansal - vedoucí projektu studentské výměny, MdL Bernard Roos, a já


 
Kancelář poslance Roose se nachází přímo v Pasově. Tým kanceláře tvoří celkem čtyři osoby, kdy každá je zodpovědná za určitý okruh činností. Já jsem byla pověřená zejména vyřizováním pošty, ať už ve formě dopisů, emailů nebo faxů. Dále jsem měla na starosti potvrzování, resp. omluvy z různých akcí a představení, na které byl pan poslanec pozván. Kdykoliv bylo potřeba, vyhledávala jsem různé články, vyjádření, nebo jiné informace na internetu k tématům, která byla aktuální. Vyřizovala jsem žádosti nebo stížnosti občanů v kanceláři. Mimo jiné jsem byla organizační podporou při různých akcích. Kromě pracovních úkolů jsem se ale také zúčastnila velmi zajímavých akcí. Za velice přínosnou považuji návštěvu plenárního zasedání Bavorského zemského sněmu, jehož hlavním tématem bylo finanční vyrovnání mezi spolkem a jednotlivými zeměmi.

 


Oběd v Bavorském zemském sněmu


 
Spoustu věcí, kterým jsme se věnovali ve škole, jsem pochopila až tam. Tato návštěva byla spojena s velmi příjemným obědem přímo v parlamentu a procházkou po centru Mnichova. Mohla jsem být také přítomna na setkání Němců a Čechů apod. Za své působení v kanceláři jsem měla možnost nahlédnout do života poslance, vidět, co všechno musí zařizovat a čeho všeho se musí účastnit. Politická situace Bavorska ani hierarchie politických stran, zejména SPD, už pro mě nejsou abstraktní pojmy.
 

Na obrázku zleva:  Mdl Bernard Roos, Hans Eisner- člen týmu kanceláře, Isabell Zarcharias- poslankyně Bavorského zemského sněmu, já, Fritz Luther - německý praktikant, Linus Förster-poslanec Bavorského zemského sněmu, Franz Maget - 2. viceprezident Bavorského zemského sněmu


 
Oceňuji, jakým způsobem mě celý kolektiv přijal, neuvěřitelně rychle jsem zapadla do týmu. Poznala jsem spoustu přátel a získala cenné kontakty. Velice mě těší, že naše spolupráce pokračuje i nadále, jsme pořád v kontaktu, dostávám pozvánky na různé akce i žádosti o pomoc, co se týká České Republiky nebo českého jazyka.
 

Na obrázku MdL Bernhard Roos a já při oficiálním předávání osvědčení o praxi


 
 
Tourist- information Passauer Land, Landratsamt Passau
 
Druhou polovinu své praxe jsem strávila v Turistické kanceláři okresního úřadu Pasov. Už předem jsem dostala různé materiály, které jsem si měla nastudovat. Mou pracovní náplní byla potom pomoc prázdninovým turistům, zodpovídání všech jejich dotazů, dále zprostředkování ubytování přes internet nebo telefon. Zpracovávala a ukládala jsem do systému písemné i ústní žádosti, například o zaslání informačních materiálů, a také jsem je vyřizovala. Jako nejdůležitější a nejpřínosnější pro obě strany hodnotím překládání článků, obecných informací i všeobecných textů do češtiny. Za tuto práci jsem byla velmi kladně oceněna, což mi udělalo velkou radost. Během praxe v turistické kanceláři jsem měla možnost zúčastnit se např. barokní prohlídky města, či plavby lodí po třech řekách, na kterých město Pasov leží.
  
Co se týče celé praxe, všichni mě přijali velice dobře, a cítila jsem se zde jako doma. Musím říct, že nikdo na mě nekoukal jako na cizinku, ale jako na rovnocennou osobu a vždy byl každý ochoten mi pomoci. Potěšilo mě, jak velká zodpovědnost mi byla svěřena. Byly mi vytvořeny ty výborné pracovní podmínky a poskytnuta velká ochota ze strany hostitelských institucí. Co považuji za největší přinos není pouze zlepšení jazyka ale zejména získání přátelských vztahů a možnost další spolupráce. Za toto léto jsem toho spoustu zažila, zúčastnila se různých velmi zajímavých akcí a představení a získala spoustu zkušeností, ať už profesních, nebo osobních. Na svou praxi velmi ráda vzpomínám a jsem šťastná, že jsem byla právě na těchto místech.

 

Na obrázku zleva Kamila Hansal, Ludwig Knötig- vedoucí turistického oddělení Okresního úřadu Passau (osoba odpovědná za druhou část mé praxe), já, Günther Ruffing- vedoucí poslanecké kanceláře (osoba odpovědná za první část mé praxe), MdL Bernhard Roos
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat zejména paní doktorce Pitrové z Ústavu evropských teritoriálních studií za její pomoc a koordinaci praxe, dále paní Kamile Hansal (vedoucí projektu studentské výměny) za veškeré vyřizování a oběma hostitelským institucím za jejich vstřícné přijetí.