David Dubec

David Dubec: student 3. ročníku ETSN

Odborná stáž v Průmyslové a obchodní komoře Dolního Bavorska v Pasově / IHK für Niederbayern in Passau

 V rámci povinného předmětu, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí, jsem mezi 2. a 3. ročníem studia ETSN strávil dva měsíce v Průmyslové a obchodní komoře Dolního Bavorska v Pasově, ve Svobodném státě Bavorsko. Své praktikum jsem absolvoval v době od 1. 7. do 31. 7. a od 2. 9. do 30. 9. 2013

Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska v Pasově je zastřešující organizace všech hospodářských subjektů Dolního Bavorska, jejichž činnost spadá do oblasti průmyslu a obchodu. Jedná se tak o velmi širokou škálu činností a zároveň i samotných členů, kterých v současnosti IHK Dolního Bavorska čítá více než 74 tis. Toto vysoké číslo je dáno především povinnou zákonnou registrací, která je jedním z příkladů odlišnosti mezi českým a německým systémem. Díky tomu má IHK Dolního Bavorska v německém systému důležité slovo a podílí se na zásadních hospodářských procesech. Hlavní činností organizace je podpora a záštita podnikatelů Svobodného státu Bavorsko tak, aby byli konkurenceschopní jak v rámci národního tak i mezinárodního hospodářství. Kromě toho však IHK Dolního Bavorska přejímá také některé důležité činnosti ze státní agendy (např. vzdělávání, odborné zkoušky apod.), čímž se stává prostředníkem mezi státem a samotným hospodářstvím.

 

  
IHK für Niederbayern in Passau

můj pracovní stůl po dvou pracovních dnech :-)

 

Oddělení International

Samotným místem výkonu mé stáže a mým přechodným pracovištěm se stalo oddělení International skládající se z deseti členů. Jak již z názvu vyplývá, hlavní pracovní náplní tohoto oddělení jsou nadnárodní otázky bavorského hospodářství. Ty jsou vzhledem k faktu, že více než 50 % veškeré bavorské produkce je ihned exportováno, pro dolnobavorské hospodářství velmi důležité. Oddělení International je k dispozici každému podnikateli a je schopné poskytnout poradenství, odborné rešerše a mnoho dalších služeb. K tomu mu dopomáhá nejen vlastní struktura IHK, která nabízí 125 zahraničních poboček v 85 světových zemích, ale také další partnerské organizace jako například AHK – Německá zahraničněobchodní komora – a mnohé další. Hlavní oblasti činnosti oddělní International, do kterých jsem měl možnost nahlédnout jsou zejména:

Stejně tak, jako je různorodá a široká škála činností samotné IHK, byla i moje pracovní náplň rozmanitá a v žádném případě jsem si nemohl stěžovat na denní rutinu. Z velké části se o to postaral jednak vedoucí oddělení International – Peter Sonnleitner – ale i další pracovníci oddělení, z nichž se jednalo především o Susanne Ackermann, která má na starosti mezinárodní právní a daňovou problematiku a světové veletrhy, Pavlu Hažmukovou, jejíž činnost se zaměřuje na navazování kontaktů a spoluvytváření projektů s východní Evropou nebo Andrease Bredemeiera, který je odborníkem v oblasti celního a zahraničněobchodního práva. Ke konzultaci veškerých témat i firemních otázek jsem se mohl obrátit na Petru Enzesberger, která je asistentkou P. Sonnleitnera a s níž jsem během svého praktika sdílel kancelář.

Mým prvním větším úkolem bylo vypracování rešerše o problematice infrastruktury v příhraničních regionech České republiky, Německa a Rakouska, především pak se zaměřením na problémovou komunikaci R4, o jejíž dostavbu právě P. Sonnleitner na setkáních zástupců těchto regionů silně usiluje. Faktické znalosti týkající se přeshraničních procesů jsem si pak mohl rozšířit i dalšími úkoly (analýza problematiky řidičů přeshraniční nákladní dopravy, nejvýznamnější obchodní partneři Bavorska aj.). Kromě rešerší jsem se na úkolech IHK mohl podílet také formou překladů odborných textů, zákonů, vyhlášek, směrnic EU a firemních prezentací. Tyto hlavní činnosti pak vyplňovaly i další, dílčí úkoly (sestavení rejstříku českých velkoobchodníků, veletrhů, analýza bezpečnostní situace v Iráku aj.), a především také účasti na pravidelných seminářích a přednáškách.

 

Pasov: živé město tří řek

Univerzitní Pasov, který se na dva letní měsíce stal mým přechodným domovem, je padesátitisícové město ležící na soutoku tří řek (Dunaj, Inn, Ilz). Ty nejenže jsou pro město důležitým přínosem v podobě turistického i průmyslového využití lodní dopravy, ale mohou mít také katastrofální dopady, jak se tomu stalo i v případě povodní, které město zasáhly pouhé dva měsíce před mým příjezdem. Atmosféra po „velké vodě" se nesla celým prvním měsícem mého pobytu. Je obdivuhodné, s jakou solidaritou se obyvatelé města podíleli na jeho obnově, protože s druhým měsícem mého pobytu se již téměř celé město vrátilo „do normálu" a jednou z mála připomínek nedávné povodně se stalo značení vodní hladiny na fasádě věže pasovské radnice.

 

 
 

 Řeka Dunaj a její typické využití a vyznačení hladiny velké vody 2013 na radniční věži

Během mého pasovského působení jsem měl možnost poznat pasovskou kulturu díky několika společenským událostem, stejně jako běžný každodenní pasovský život, který se nese v duchu hudby, tance, sportu a tradičního německého folkloru. Zajímavostí byla také předvolební atmosféra, která provázela především zářijovou část mého praktika.

 

       

 

Zahraniční stáž nemůžu hodnotit jinak než pozitivně. Během dvouměsíčního pobytu jsem měl možnost nahlédnout hned do několika hospodářských oblastí a osvojit si řadu nových poznatků. Především jsem ale měl možnost pracovat ve skvělém kolektivu vstřícných lidí a vytvořit si do budoucna jistě důležité kontakty.