Dominika Zelinková

studentka 3. ročníku

Odborná stáž v Cestovní kanceláři Frank Reisen


Každý student oboru Evropská teritoriální studia musí v průběhu studia absolvovat minimální dvouměsíční odbornou stáž. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování příslušné odborné praxe. Já jsem odbornou praxi vykonávala v malebném rakouském městečku Heidenreichstein od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013.

Informaci o možnosti vykonávat praxi ve Frank Reisen jsem obdržela od rodinného známého, který s touto cestovní kanceláří dlouhodobě spolupracuje. Po mém příjezdu jsem se setkala s velmi milým přijetím, jak od majitelů kanceláře, tak od všech pracovníků. Okamžitě mě přijali mezi sebe a nikdy mi nedali najevo jakoukoliv převahu či nadřazenost, a to ani v počátcích, které pro mne nebyly z důvodu pochopitelné jazykové bariéry a strachu, právě jednoduché. Vše mi postupně vysvětlili a přidělili mi práci, které jsem se měla v průběhu celé praxe věnovat.

Má práce byla zaměřena především na administrativu, vyřizování korespondence a objednávek. Věnovala jsem se i telefonické komunikaci v německém jazyce se zákazníky, kteří potřebovali poradit ohledně své cesty nebo si chtěli zájezd objednat. Mezi další mou činnost patřila příprava a následná korekce nového katalogu pro příští rok.

Již v průběhu praxe jsem byla svěřenými úkoly a náplní mého praktika naprosto nadšená, jen jsem měla někdy strach, abych něco nepokazila. Ale i díky mému okolí jsem se brzy uvolnila a snažila jsem se dělat vše nejlépe, jak jsem mohla. Jediné s čím jsem měla problém byl místní rakouský dialekt, kterému jsem skoro vůbec nerozuměla, ale nejen moji spolupracovníci, ale i zákazníci se snažili mluvit "Hochdeutsch" :-)

Díky praxi jsem získala mnoho cenných zkušeností a dovedností, ať jazykových, organizačních, administrativních apod. Též jsem získala mnoho nových kontaktů a s mnohými spolupracovníky jsem dodnes v kontaktu.