Věra Havlíčková

studentka 3. ročníku ETSN

DAAD-Institutspartnerschaft (GIP), Univerzita Augsburg (SRN)


V rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia, jsem strávila tři měsíce od 7. 1. 2013 do 31. 3. 2013 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.

 

„Odborná praxe" je povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já jsem tedy část akademického roku 2012/2013 strávila v Bavorsku, konkrétně v Horní Falci.

V Centru Bavaria Bohemia (CeBB), které se nachází v nevelkém, ale o to sympatičtějším městečku Schönsee, jsem byla již třetím „vyslancem" našeho ústavu.

Centrum Bavaria Bohemia bylo založeno roku 2006 a jeho činnost je poměrně rozmanitá, jde především o česko-bavorskou spolupráci v českých a bavorských příhraničních regionech (Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj), zprostředkovávání kulturních a turistických informací a pořádání kulturních akcí. V současnosti se CeBB zabývá také propagací Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Zřizovatelem CeBB je obecně prospěšný spolek Bavaria Bohemia e. V.
Bavorské Schönsee je malé město nedaleko českých hranic obklopené nádhernou krajinou. Podél česko-bavorské hranice se také nachází řada míst spjatých s historií, především několik zaniklých (sudeto)německých osad na obou stranách hranice. Trochu mě mrzelo, že jsem svou stáž absolvovala v zimě, kdy je většina těchto míst hůře dostupná. V létě bych určitě neváhala a vzala si s sebou kolo. I když jsem v Schönsee zažila opravdu málo slunečných dní, srdečnost a přátelskost lidí, se kterými jsem se zde setkala, mi to bohatě vynahradily.

Od založení města se zde zpracovávalo dřevo, žili zde tkalci lnu, brusiči skla a také se tu vyrábělo železo. Ženy si přivydělávaly paličkováním, které má v Schönsee svou tradici dodnes. O tom jsem se mohla přesvědčit na vlastní oči. Týden po mém odjezdu zde měl proběhnout velký kongres paličkování. V rámci příprav na tuto akci byly všechny výlohy zaplaveny úžasnými paličkovanými výtvory, od ozdobných krajek, šperků a dalších doplňků až po celé šaty a přehozy.

 

     

 

Před odjezdem do Schönsee jsem se snad jako asi každý paktikant obávala, že nebudu rozumět, něco pokazím atd., ale brzo jsem zjistila, že všechen strach byl zbytečný. První dny jsem se seznamovala jak s kolektivem, tak se svými povinnostmi. Na začátku jsem si všemi složkami v počítači nebyla úplně jistá, ale za chvíli už to bylo celkem snadné, a když jsem něco nevěděla, vždy mi někdo ochotně pomohl.

 

 

Práce byla opravdu rozmanitá. Nejvíce jsem se věnovala překladům a kontrole textů, každý týden jsem vybírala tipy na kulturní akce v Horní Falci, Plzeňském a Jihočeském kraji, starala jsem se o vystavené informační materiály a poštu a samozřejmě jsem pomáhala při organizaci kulturních akcí a radila návštěvníkům CeBB (pokud to bylo v mých silách).

Účastnila jsem se také jedné z největších akcí, které CeBB pořádá, a to předávání cen Brückenbauer / Stavitel mostů. Tuto cenu, která oceňuje osobnosti a projekty přispívající k rozvoji česko-německých vztahů, uděloval spolek Bavaria Bohemia e. V. v roce 2013 již po sedmé.

 

Předávání cen

Na začátku mi tři měsíce připadaly jako dlouhá doba, uteklo to ale opravdu rychle a domů se mi pak ani nechtělo. Díky praktiku v Centru Bavaria Bohemia jsem získala nové zkušenosti a nahlédla do fungování německé kulturní instituce, poznala jsem fungování česko-německých vztahů v praxi a seznámila se se spoustou zajímavých lidí.

 

 Já se svými kolegy

 

Velkým přínosem je pro mě zlepšení jazykových znalostí, důležité pro mě bylo to, že jsem musela mluvit a nebyl čas dlouho přemýšlet nad tím, jestli je to gramaticky úplně správně nebo ne. Co se ale týče místního dialektu, ten se mi stejně jako mým předchůdcům opravdu rozluštit nepodařilo. Jedinou nevýhodou Schönsee tak zůstala dopravní obslužnost. Pokud nechcete objet půl Bavorska, tak jediná možnost, jak se dostat do Čech a zpět je autem s kolegy, kteří sem dojíždí z Plzně.
 
Za to, že jsem z praktika v CeBB opravdu nadšená vděčím především všem milým lidem, kteří mi pomáhali jak v práci, tak mimo ni a umožnili mi tak prožít úžasné tři měsíce.