Gabriela Samcová, Hana Štíchová

studentky 1. ročníku oboru ČNAS

Odborná stáž v Institutu regionů Evropy v Salzburgu

Institut der Regionen Europas
 


 

V rakouském Salzburgu jsme společně strávily 8 týdnů od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016, kde jsme vykonávaly odbornou praxi v rámci našeho studijního oboru Česko – německá areálová studia. Zahraniční mobilita je povinnou součástí studijního plánu námi studovaného oboru.

 

Nabídku na pracovní stáž v Institutu regionů Evropy jsme dostaly od koordinátorky zahraničních mobilit na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky, PhDr. Miroslavy Kubatové Pitrové, Ph.D., která nám pomohla zařídit naši stáž a poskytla nám potřebné informace před samotným výjezdem.

Před výjezdem jsme kontaktovaly rakouskou stranu, abychom se domluvili na podrobnostech naší stáže a jelikož se nás ujali pracovníci institutu - Dr. Fritz a Mag. Balažic, kteří byli velmi laskaví a pomohli nám zařídit také ubytování, byla nám organizační stránka naší praxe ulehčena.

Dr. Fritz zastává v IRE funkci generálního tajemníka a byl stejně jako ostatní pracovníci velmi ochotný. Jejich přátelský přístup byl pro nás velkou motivací. S kolegyní jsme měly svou vlastní kancelář, odkud byl překrásný výhled na dominantu Salzburgu – pevnost Hohensalzburg.

 

   

Pevnost Hohensalzburg

Stáž je možno rozdělit na dvě hlavní části:

V prvním měsíci jsme vykonávaly převážně administrativní činnost. Pomáhaly jsme s přípravou 12. konference evropských regionů a měst, která se konala 25. – 27. září 2016 v Salzburgu. Naším úkolem bylo zaslat pozvánky s programem konference starostům, primátorům a hejtmanům z České republiky, Německa i Rakouska. Se zasíláním pozvánek a programu souvisel i překlad programu konference do češtiny. Dále jsme pracovníkům institutu vyhledávaly různé informace a kontakty.

Druhý měsíc bylo hlavní náplní naší stáže vypracovat odbornou rešerši, která je nezbytnou podmínkou úspěšného absolvování praxe v IRE. Poté, co jsme práci vyhotovily, musely jsme ji poslední den praxe prezentovat před všemi pracovníky a praktikanty IRE. Tématem naší práce bylo „Porovnání startupové podpory v Jihomoravském, Jihočeském, Bratislavském a Košickém kraji a v Rakousku.“

S Dr. Franzem Schausbergerem, ředitelem IRE při předání certifikátu o absolvované stáži

Institut regionů Evropy sídlí nedaleko historického centra rakouského Salzburgu v poměrně klidné ulici Nonntaler Hauptstraße. Během stáže jsme byly ubytovány na studentské koleji na okraji města. Denně jsme dojížděly do práce trolejbusem, přičemž cesta trvala asi 15 minut. Salzburgem vede mnoho pěších i cyklistických stezek, takže není problém kamkoli dojít i pěšky či dojet na kole.

Salzburg je město mnoha možností. Pokud chcete více poznat historii města, určitě stojí za návštěvu historické centrum, nad kterým se vyjímá monumentální pevnost Hohensalzburg, která stojí na vrcholu Mnišské hory. Pro sportovce je zde možnost půjčení kol či návštěva koupaliště AYA Bad. Fanoušci formulí, letadel a motorek si také přijdou na své, jelikož u salzburgského letiště stojí velkolepá Red Bull Aréna - Hangar 7.

Dvouměsíční stáž nám pomohla porozumět jak mluvené (rakouské) němčině, tak i angličtině. Společně s  námi v IRE pracovali i stážisti z Floridy. Bylo tedy často nutné komunikovat i v angličtině, abychom si rozuměli všichni. Během naší praxe jsme dostaly 5 dní volna, které jsme využily k cestě do Mnichova, Innsbrucku a Norimberku. Byly to pro nás krásné dva měsíce poznávání, které nás do budoucna velice obohatily o spoustu zkušeností a zážitků.