Jakub Mourek

Student 1. ročníku ČNAS

Odborná stáž v Muzeu historie lesa/Waldgeschichtliches Museum Sankt OswaldV období letních prázdnin, konkrétně od 1. 7. 2016 do 30. 8. 2016, jsem vykonával stáž v Muzeu historie lesa v St. Oswaldu. Stáž, respektive zahraniční mobilita, je povinnou součástí studijního plánu mého oboru Česko-německých areálových studií.

Muzeum se nachází v  Bavorském lese a nabízí pohled nejen na floru a faunu, ale především na lidi, kteří zde žili.

 

Nabídku na mezi jinými i tuto stáž jsem dostal od koordinátorky zahraničních mobilit na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky, PhDr. Miroslavy Kubatové Pitrové, Ph.D., která později z větší části vše vyřešila s panem Wolfgangem Bäumlem, ředitelem muzea.

Pan Bäuml byl koordinátorem mé praxe na německé straně a po celou dobu i laskavým mentorem a nekonečnou studnicí moudrosti. I ostatní zaměstnanci byli velice milí. Jejich přátelský přístup mi pomohl zvládnout první náročný týden, kdy jsem okolo sebe slyšel bavorštinu, občas přerušenou německým slovem.

Měl jsem vlastní kancelář, kde jsem překládal texty z češtiny do němčiny a naopak a komunikoval s českými a česky mluvícími partnery. Muzeum neustále podněcuje přeshraniční spolupráci a samotné státní hranice se snaží smazávat. Měl jsem tak možnost podílet se na organizaci výstavy v infocentru Mauth, pojednávající o historii pašeráků v Bavorském lese a na Šumavě. Byl jsem přítomen na jednání o přeshraničním projektu rekonstrukce rozhledny na Poledníku a horské chaty na Falkensteinu. Překládal jsem kapitolu z knihy zabývající se podmalbami na skle pro zamýšlenou výstavu na Kvildě. Kromě kancelářské práce jsem též pomáhal správci muzea s přípravami na akce, které se konaly přímo v muzeu. Dokonce jsem si v rámci oslavy narozenin muzea vyzkoušel práci číšníka. Pomáhal jsem též na informačním pultu, kde jsem vítal návštěvníky a informoval jsem je o tom, co jim mohlo v tu dobu muzeum nabídnout. Několikrát jsem i prováděl návštěvníky jednotlivými expozicemi. Moje práce tedy byla velmi různorodá.

S mými kolegy z univerzity, kteří vykonávali tou dobou svou stáž ve Freyungu na Okresním úřadě, jsme se zúčastnili exkurze do Pasova. Cestou jsme se zastavili u zvířecích výběhů v komplexu informačního střediska Luzný/Lusen a prošli jsme si i Stezku v korunách stromů. Podobná stavba stojí i u vodní nádrže Lipno na české straně.

S panem Bäumlem jsem se zúčastnil několika bavorských slavností. Mohu zmínit Volksfest v Grafenau, který by se dal popsat jako malá letní ochutnávka Oktoberfestu na podzim, dále Heimatfest v Mauthu se svými alegorickými povozy znázorňujícími tradiční historická povolání, konající se jednou za čtyři roky nebo Säumerfest opět v Grafenau, kde se v historických krojích procházela i část návštěvníků.

Zbytek času jsem trávil ve skvělé společnosti ostatních praktikantů na ubytovně v malé vesničce Waldhäuser. Jednou týdně jsme vařili společnou večeři, podnikali výlety po okolí, jejichž cílem byly například vrcholy Luzný a Roklan, kamenné moře v Teufelsloch nebo vodní nádrže zásobující plavební kanály, nebo se jednoduše bavili u bavorského piva či bio vína.

   

Po celé dva měsíce jsem byl nucen mluvit převážně německy, protože kromě jedné Češky a jedné Italky tam byli všichni Němci.

Vesnice Waldhäuser, kde jsem bydlel, leží pouhých 8 km od St. Oswaldu, jenže kvůli velkým převýšením je cesta namáhavá i na jednom ze dvou elektrokol, která jsou ubytovaným k dispozici. Většinou jsem tedy jezdil vlastním autem a občas jsem se svezl s ostatními praktikanty. Ubytovna sestává ze čtyř bytů po třech jednolůžkových pokojích, v každém bytě je dobře vybavená kuchyň a koupelna se záchodem.

   

Stáž mi pomohla především v oblasti jazykové – německé i bavorské :-) Zásluhu na tom má dle mého názoru zvýšená obtížnost komunikace způsobená hluboce zakořeněnou bavorštinou v mluvě místních lidí. Dva měsíce jsou krátká doba pro porozumění, a jak mi řekl jeden návštěvník z Mnichova, až porozumím bavorštině, budu znát další cizí jazyk. Ale přesto si troufám tvrdit, že jsem něco málo pochytil. Stejně tak se někteří zaměstnanci, v čele s panem Bäumlem, snaží každé léto naučit česky. Doufám, že jsem odvedl dobrou práci, a až přijedu na návštěvu, budou si ještě něco pamatovat.

Pan Bäuml mi hned na začátku řekl, že vedle mých dalších povinností je mým úkolem také intenzivně poznávat kulturu v Bavorském lese, abych o ní mohl doma šířit povědomí a přispěl tak ke smazávání hranic. Vynasnažím se a doufám, že tato milá spolupráce mezi muzeem a naším ústavem bude i nadále pokračovat.