Kateřina Wischinová

Kateřina Wischinová 

studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu

Česko-německá areálová studia

Zahraniční stáž ve Správě Národního parku Bavorský les
 


 

Během studia navazujícího magisterského programu Česko-německá areálová studia jsem si v rámci povinně volitelného předmětu Odborná praxe v zahraničí vybrala stáž ve Správě Národního parku Bavorský les v Grafenau. Tuto instituci jsem zvolila z nabídky zahraničních mobilit zprostředkovávaných Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU nejenom pro zajímavost stáže, ale i lásku k české straně Národního parku Šumava. S koordinátory stáží, paní PhDr. Kubatovou Pitrovou, Ph.D., a následně pak panem Janem Königem, M.A., jsem vyřešila potřebné náležitosti, od univerzity získala podporu programu ERASMUS+, a pak už se jen chystala na svůj výjezd v období od 11. 6. do 10. 8. 2018.

Správa Národního parku Bavorský les v Grafenau

Hned první den se mne ujali ostatní praktikanti a pomohli mi najít cestu do kanceláře k Marii Hußlein, která se na dva měsíce stala mou nadřízenou. Po prvotním seznámení s institucí, kde mne všichni mile přijali, bylo mým prvním úkolem přeložit recenzi z českého časopisu na knihu, kterou publikovala Správa NP. Překlady pro české návštěvníky NP se pak staly mou hlavní činností. Texty, na kterých jsem pracovala, byly následně umístěny na nové webové stránky. Týkaly se především zajímavostí v NP Bavorský les, ale i doporučených tras pro výlety.

Dalším stěžejním úkolem bylo vytváření informačních tabulí v grafickém programu CorelDraw nebo vyhodnocování dat získaných fotopastmi. V rámci přeshraniční spolupráce mi bylo nabídnuto podívat se i na českou stranu Šumavy, kde jsem vypomáhala na akci pořádanou NP Šumava pro rodiny s dětmi – Den vlka na Srní. Stážista si může sám vybrat oblasti, kam by se chtěl během své praxe podívat, proto jsem například také strávila dva dny ve zvířecích výbězích se zvěrolékařkou.

U jezírka Latschensee v srdci Národního parku

Jelikož jsem pracovala na oddělení návštěvnického managementu, účastnila jsem se i socio-ekonomického monitoringu, který probíhá v obou parcích. Nejenom, že jsem připravovala podklady, ale měla jsem možnost dotazníky také vyzkoušet v praxi při oslovování návštěvníků. Z počátku jsem z toho měla obavy, ale všichni návštěvníci se chovali velice přívětivě.

Stáž mi přinesla nejenom zdokonalení komunikačních schopností v německém jazyce, ale také mnoho pracovních zkušeností, které jednou určitě uplatním v praxi. Nadšená jsem byla hlavně z ubytování v malé horské vesničce Waldhäuser. Chata leží mezi horami na úpatí pro mne nejkrásnější hory v NP Bavorský les – Luzným. Ostatní spolubydlící byli občas nešťastní ze špatného signálu a internetového připojení, pro mne bylo naopak malým mínusem dojíždění autem do 12 km vzdáleného Grafenau.

Ubytování ve Waldhäuseru

Praxi mohu vřele doporučit, mám na ni jen samé báječné vzpomínky. V Grafenau je skvělý kolektiv, o praktikanty se starají a úkoly, které jim zadávají, se v žádném případě nedají označit za jednotvárné či nudné. Nepopiratelnou výhodou je také, že si zlepšíte jazykové znalosti a zbavíte se strachu z mluvení. Pokud ještě k tomu patříte mezi milovníky přírody, a především pěšího putování po horách, tak si určitě přijdete na své.

Bc. Kateřina Wischinová