A. Karpíšková a M. Tošič - Studijní pobyt na univerzitě v Augsburgu, Německo

V rámci dlouhodobé spolupráce našeho ústavu s univerzitou v Augsburgu jsme získali možnost strávit zimní semestr 2019/2020 na tamní univerzitě. Za tuto skvělou příležitost děkujeme hlavně doc. Dr. habil. Jürgenu Ederovi, který nám byl oporou ve všech záležitostech po celou dobu pobytu. Děkujeme také za štědrou finanční podporu programu DAAD, bez které by se náš pobyt nemohl uskutečnit.

Na filologicko-historické fakultě jsme si zapsali dva regulérní předměty, které jsme navštěvovali spolu s ostatními německými studenty. Téma našeho prvního předmětu s názvem Goethe im nahen, fernen und mittleren Osten bylo velmi specifické. Jak už název napovídá, soustředilo se na básně J. W. von Goetha, které byly inspirované východní kulturou, např. Indií, Čínou. Na každou hodinu jsme si připravovali básnické analýzy, které jsme následně diskutovali. Zaujala nás nejen aktivita samotných studentů, ale hlavně otevřený a lidský přístup prof. Dr. Mathiase Mayera, který nám nediktoval směr našeho myšlení.

  

                                                                                                                                  Univerzitní kampus                                                                

Jako druhý předmět jsme si zvolili zajímavé přednášky z cyklu Einführung in die Neuere und Neueste Geschichte prof. Dr. Dietmara Süße. Nejednalo se o typický výčet historických událostí, ale naopak bylo 19. a 20. století analyzováno na základě rozmanitých aspektů, např. války a násilí.

Kromě toho jsme se rozhodli absolvovat kurz německého jazyka pro cizince v jazykovém centru. Ve vstupním testu jsme oba dosáhli shodného výsledku C1-C2, a tak jsme mohli navštěvovat kurz s názvem Kulturell-kommunikative Kompetenz. Vedle kulturních standardů či společenských tabu bylo hlavní náplní kurzu naučit se, jak správně prezentovat na veřejnosti. Díky zkušenému a sympatickému lektorovi Fredrikovi Ahnsjömu, M. A., který kurz vedl, jsme získali praktické rétorické dovednosti. Celkově hodnotíme tento kurz za jeden z nejlepších, jaký jsme kdy za naše studium navštěvovali, a rádi bychom s panem Ahnsjöm zůstali i nadále v kontaktu.

Posluchárna po přednášce o historii

Na jazykovém kurzu jsme se také seznámili se zahraničními studenty, kteří pocházeli z Číny, Vietnamu, Ukrajiny, Běloruska, Itálie nebo Francie, a pracovali jsme s nimi na společném projektu. Právě díky nim jsme se přesvědčili na vlastní kůži o tom, jak je náročné rozumět němčině Číňanů nebo Italů. Největší překážkou nebyla gramatika nebo slovní zásoba, ale silný přízvuk.

Překvapilo nás, že většina předmětů je koncipovaná detailně, zatímco na naší univerzitě se přednášky soustředí na velké celky. Z pohledu studentů si myslíme, že by byla nejlepší kombinace obou vzdělávacích konceptů, protože bychom získali jak celkový přehled, tak detailní informace.

  

                                                                       Hlavní náměstí Rathausplatz                                                                Vánoční trhy na Rathausplatzu

Studium v Augsburgu vřele doporučujeme všem studentům, kteří se chtějí zdokonalit nejen ve svých jazykových dovednostech, ale hlavně načerpat nové zkušenosti v odlišném prostředí. Tamní univerzita nabízí rozlehlou knihovnu (pro práci na diplomové práci), atraktivní výběr předmětů i zkušené pedagogy. Navíc Augsburg je krásné bavorské město s historickým centrem, které v předvánočním čase nabízí tradiční trhy. Pokud přemýšlíte nad studijním pobytem, tak univerzita v Augsburgu je ta správná volba.

 

Bc. Aneta Karpíšková a Bc. Miloš Tošič

studenti navazujícího magisterského studijního programu Česko-německá areálová studia