Termíny pro zadání a odevzdání BP a DP v AR 2017/2018

Termíny pro zadání a odevzdání bakalářských a diplomových prací v AR 2018/19
 

Upozorňujeme studenty, že témata bakalářských a diplomových schvaluje nejenom vedoucí práce, ale také ředitelka ústavu a děkan FF JU.

Z tohoto důvodu byl Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky stanoven interní termín na předložení zadání bakalářských, resp. diplomových prací, aby mohly být jejich případné nedostatky včas odstraněny.

 

 


Diplomové práce
 


Předložení podkladu pro zadání diplomových prací ředitelce ústavu
(výtisk formuláře s podpisem vedoucího práce + zaslání el. verze formuláře bez podpisů sekretářce ústavu)

1.ročník

26. listopadu 2018


Zadání diplomových prací
(zadáno a vytištěno ze STAGu, podepsáno ředitelkou ústavu a děkanem - zajistí sekretářka ústavu na základě dodaných podkladů)

1.ročníknejpozději do 10. prosince 2018

 


Odevzdání hotové a svázané práce
na sekretariát UAG

2.ročník

do 10. 5. 2019 do 12.00 hodin

 


Bakalářské práce
 


Předložení podkladu pro zadání bakalářských prací ředitelce ústavu
(výtisk formuláře s podpisem vedoucího práce + zaslání el. verze formuláře (MS Word) bez podpisů sekretářce ústavu)

2.ročník

3. května 2019


Zadání bakalářských prací
(zadáno a vytištěno ze STAGu, podepsáno ředitelkou ústavu a děkanem - zajistí sekretářka ústavu na základě dodaných podkladů)

2.ročník


nejpozději do 17. května 2019


Odevzdání hotové a svázané práce
 na sekretariát UAG

3.ročník

do 10. 5. 2019 do 12.00 hodin