Diskuze se senátorem PhDr. Jiřím Pospíšilem 2012

Návštěva senátorské kanceláře

V rámci předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj vyučovaném v rámci oboru Evropská teritoriální studia na FF JU v ČB měli studenti možnost v LS AR 2011/2012 absolvovat řadu odborných exkurzí (KÚ JK, OÚ v Kamenném Újezdě). Poslední z nich byla návštěva senátorské kanceláře senátora PhDr. Jiřího Pospíšila. Studenti se během semestru seznámili s praktickými informacemi z úrovně obecní a krajské, a proto bylo do výuky zařazeno setkání i se zástupcem centrální úrovně, kterou Senát PČR představuje.

Se senátorem studenti diskutovali o aktuálních celospolečenských problémech a politických kauzách. Dr. Pospíšil na otázky odpovídal velmi otevřeně a nebál se ani kontroverzních témat. Jelikož na podzim 2012 již nebude obhajovat svůj senátorský mandát a po 16 letech opouští půdu Parlamentu ČR, mohl si to dovolit.

Setkání byla pro studenty přínosné a odnesli si řadu zajímavých postřehů.

PhDr. Jiří Pospíšil na snímku se studenty UTS FF JU (zcela vlevo)