První absolventi Ústavu evropských teritoriálních studií

19. 7. 2012 se v aule Jihočeské univerzity v ČB uskutečnila promoce absolventů. Děkan Filozofické fakulty, prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., předával bakalářské diplomy i prvním absolventům Ústavu evropských teritoriálních studií, kteří ukončili studijní obor Evropská teritoriální studia: ČR a německy mluvící země.

Ústav by rád všem svým - nyní již bývalým - studentům popřál hodně osobních a profesních úspěchů a jen dobré vzpomínky na léta strávená na Jihočeské univerzitě v ČB.

První absolventi a vedení Ústavu
 

     

Daniel Rauscher při čtení studentského projevu
 


Samozřejmostí byla i skromná oslava po promoci...:-)