Internacionalizace ve vědě - mezinárodní workshop

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU ve spolupráci s Univerzitou Augsburgpořádal 13. listopadu 2013 mezinárodní workshop na téma

 INTERNACIONALIZACE VE VĚDĚ

 

Zúčastnili se ho akademičtí pracovníci UAG a za Univerzitu Augsburg prof. Dr. Mathias Mayer a Julian Werlitz, M. A.

Cílem workshopu bylo představení vědeckých projektů akademických pracovníků UAG FF JU a vědeckých projektů akademických pracovníků Univerzity Augsburg, resp. informování o způsobech a podmínkách realizace projektů v SRN a v ČR. Jedním ze zásadních bodů byla poté diskuze nad možnostmi společných mezinárodních projektů a zkušenostmi zahraničních odborníků s vědou a výzkumem v SRN. 

   

            Ředitelka UAG prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. a prof. Dr. Mathias Mayer při debatě nad společnými česko-německými vědeckými projekty
Akce dokumentů