Návštěva Obecního úřadu v Kamenném Újezdě

Již tradiční akcí v letním semestru je návštěva Obecního úřadu v Kamenném Újezdě a diskuze se starostou obce Františkem Ondřichem. V roce 2013 zavítali studenti předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj vedeného PhDr. Mirkou Kubatovou Pitrovou, Ph.D. do této jihočeské obce již potřetí.

František Ondřich je starostou obce Kamenný Újezd již více než 20 let a disponuje rozsáhlými znalosti místní i regionální politiky. Nejen, že je zkušeným politikem, ale i milým vypravěčem a jeho povídání studenti se zájmem naslouchali. Témat byla celá řada, od historického vývoje veřejné správy v ČR na příkladu samotné obce, vývoje situace po roce 1990 až k aktuálním kauzám, které studenty zajímaly. František Ondřich pozval studenty i na letošní oslavy 750 let od první písemné zmínky o obci Kamenný Újezd.

Studenti na konci setkání pokládali panu starostovi řadu otázek a debata byla podnětná.

Pro Ústav je pořádání uvedených setkání s osobnostmi jihočeského regionu a předávání praktických znalostí a dovedností studentům jednou z priorit a děkuje tímto obci Kamenný Újezd a Františku Ondřichovi za dosavadní spolupráci.