Workshop: Odborné zahraniční praxe a stáže studentů oboru Evropská teritoriální studia

 Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU pořádal dne 18. 12. 2013 pro své studenty i zájemce z řad veřejnosti workshop s tématem

ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ PRAXE A STÁŽE  

studentů oboru Evropská teritoriální studia

 
Studenti oboru Evropská teritoriální studia svým kolegům představili své prezentace o místech, kam v průběhu studia vycestovali; o způsobech a možnostech, jak si zahraniční studijní a pracovní pobyty vybírali; jakým způsobem byli jejich praxe a stáže financovány; jaké zkušenosti si ze zahraničí přivezli; jaké kontakty nasbírali; na jaké zážitky nikdy nezapomenou apod.

Studenti 2. a 3. ročníku, kteří se o své zkušenosti podělili


 
Setkání se neslo v neformální přátelské předvánoční atmosféře a ústav bude v podobných akcích pro propagaci zahraničních praxí/stáží/studia dále pokračovat.