CEEPUS - Rositsa Vasileva

Ústav hostil v rámci programu CEEPUS kolegyni z bulharské Sofie

 

Ve dnech 21.-24. dubna hostil náš Ústav v rámci programu CEEPUS kolegyni z bulharské Sofie. Rositsa Vasileva působí v Institutu germánských a románských studií na Nové bulharské univerzitě, relativně mladé (zal. roku 1991) soukromé VŠ, kterou nám v rámci velmi pečlivě připravené prezentace doprovázené bohatým obrazovým materiálem představila. Po prezentaci následovala živá diskuze o situaci v bulharském a českém vysokém školství, srovnávaly se studijní plány a koncepty a obecně výhody a nevýhody soukromých a státních univerzit. Paní Rositsa Vasileva absolvovala během čtyř dnů svého pobytu na JČU pestrý výukový program: zúčastnila se kurzů německých reálií dr. Ference a literárního semináře doc. Edera, sama vedla dvě skupiny jazykových cvičení u M. Ederové M.A., v rámci kterých si vyzkoušela nové a pro místní studenty neobvyklé vyučovací metody. Byla nadšená úrovní znalostí a komunikativností našich studentů a i jejich reakce byly velmi pozitivní. Závěrem lze říci, že návštěva byla intenzivní, úspěšná a pro obě strany inspirativní a proběhla zcela ve smyslu idey akademické výměny programu CEEPUS. 

 

Dr. habil. Jürgen Eder, paní Rositsa Vasileva a Anja Edith Ference, M.A., Ph.D. - Filozofická fakulta JU