Program spolupráce

 

D O H O D A   O   P A R T N E R S T V Í   A   S P O L U P R Á C I

mezi

Ústavem česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v Českých Budějovicích

a

oddělením germanistiky Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích

 

Dohoda o partnerství a spolupráci vycházející z Opatření děkana č. 17/2011 FF JU a uzavřená mezi výše uvedenými institucemi postihuje tyto oblasti:

  • Účast středoškolských studentů na vybraných odborných přednáškách UAG FF JU z germanistiky, politologie a bohemistiky.
  • Účast středoškolských studentů na dalších akcích pořádaných UAG FF JU, kterými jsou např. autorská čtení v němčině nebo přednášky významných osobností působících v Německu nebo v Rakousku.
  • Účast středoškolských studentů na akcích pořádaných studenty UAG FF JU, např. studentské divadlo v němčině – zapojení do hereckého souboru, účast na pravidelných neoficiálních setkáních studentů s německými lektory, tzv, Stammtische.
  • Zvýšení informovanosti o studijních programech UAG FF JU (3 samostatné studijní programy v podobě bakalářského i magisterského studia) a o uplatnění jejich absolventů.
  • Informace o vysokoškolských studentských mobilitách (zahraniční studium, praxe a stáže v zahraničí) nabízených UAG FF JU.

Veškeré výše uvedené aktivity podpoří zvyšování jazykové kompetence středoškolských studentů v němčině a zároveň upozorní na aktuální potřebu znalosti německého jazyka v jihočeském příhraničí.