doc. Dr. habil. Jürgen Eder

zřízení DAAD – partnerství s univerzitou Augsburk, které zahrnuje nejen výměnné stáže hostujících docentů a profesorů, ale i vzájemnou vědeckou spolupráci.


 

  • 2016 – 2019
     

„Aus der Tradition in die Zukunft. Das sprachlich-literarische Erbe Ostbayerns und Südböhmens als Fokus universitärer Zusammenarbeit./Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce.“

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Cíl EÚS    2014 – 2020.

Řešitelé: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Pasov.

Spoluřešitel


 

  • 2011
     

„Tagebücher im kulturellen Kontext", mezinárodní konference, na které se organizačně podílela Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a univerzita v Augsburku. Konference byla financována z prostředků agentury DAAD.


 

  • 2010
     

„Deutsch-Tschechische Kultur in Liedtexten", workshop, který byl podpořen univerzitou v Augsburku a Česko-německým fondem budoucnosti