CEEPUS

 • CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.
   
 • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.
   
 • Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.
   
 • Od AR 2014/2015 je UAG FF JU součástí sítě TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation. Každý rok vyjíždějí pedagogové a studenti na letní školu. Dále jsou možné krátkodobé či dlouhodobé pobyty studentů a akademických pracovníků ústavu na univerzitách zapojených do sítě TRANS.
   
 • Garantem programu je dr. Kubatová Pitrová, popř. své otázky směřujte na dr. Malechovou.

 


Důležité termíny:

listopad 2017

Termín pro podávání přihlášek na mobility jako „Freemover" na LS 2017/2018

červen 2018

Termín pro podávání přihlášek na mobility CEEPUS na ZS i LS 2018/2019

říjen 2018

Termín pro podávání přihlášek na mobility CEEPUS na LS 2018/2019

Pro studentské mobility bude v dostatečném předstihu vypisováno výběrové řízení.
 


 

Důležité: Student je povinen o svém výjezdu informovat Oddělení pro zahraniční vztahy FF JUPostup zde

_______________________________________________________________________