Informace v češtině

Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

 • Tato stipendia umožňují absolvování uceleného nástavbového nebo navazujícího magisterského studijního programu a získání hodnosti 'Master' nebo jiného vysokoškolského diplomu. Nově lze stipendium získat také v případě, že se v Německu absolvuje pouze první nebo druhý rok nástavbového či navazujícího magisterského studijního programu, ale ukončení studia proběhne na vysoké škole v ČR. Stipendium se poskytuje na 10 až 24 měsíců podle délky vybraného studijního programu. Stipendium je možno čerpat od 1. října následujícího roku.
   
 • O tato stipendia se mohou ucházet kvalifikovaní žadatelé, kteří získali nebo do doby předpokládaného nástupu ke studiu získají alespoň titul bakalář – bakalářská či jiná závěrečná zkouška by přitom zpravidla neměla být složena před více než 6 lety. Protože se jedná o studijní stipendium, není tento program určený pro doktorandy. Žadatelé se přihlásí na vybraný studijní program sami a odpovídají za to, že splní všechny podmínky přijetí, které stanovuje německá škola, především doloží své jazykové znalosti (obvykle jsou vyžadovány dobré znalosti němčiny, v případě anglických kurzů je požadována dobrá znalost anglického jazyka). Každý uchazeč musí předložit jazykové vysvědčení DAAD (DAAD-Sprachzeugnis), které dokládá úroveň jeho německých jazykových znalostí. Vysvědčení vystavují lektoři DAAD. 
   
 • Studenti, kteří se v době podání přihlášky zdržují déle než 15 měsíců v Německu, se o toto stipendium ucházet nemohou. 

 

 • Výše stipendia činí 750 EUR měsíčně, navíc se vyplácejí některé další příspěvky.

 

 • Termín odevzdání žádosti: 15. listopad 2016
   
 • Místo odevzdání žádosti: 
   
 1. Akademická informační agentura
 2.  on-line do portálu DAAD - elektronická verze
   
 • Závazné informace ke stipendiu viz download.

 

 • Podrobné informace:

www.daad.de / www.daad.cz


Kontakt:

Lektor DAAD v Českých Budějovicích

Jan Václav König, M.A.

Ústav česko-německých aréalových studií a germanistiky, FF JU 

Konzultace viz zde

E-Mail: jkonig@ff.jcu.cz