Postup při jakémkoliv výjezdu studentů do zahraničí mimo Erasmus+

Postup při jakémkoliv výjezdu studentů FF JU do zahraničí mimo Erasmus – předání informací o výjezdu na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU

 1. Po uskutečnění výběrového řízení, prosíme, poslat zprávu z výběrového řízení, jak bylo domluveno doposud, abychom měly přehled a mohly si evidovat, kteří studenti se chystají vyjet. (ústav)
   
 2. Student, který vyjíždí na studijní pobyt, je povinen doložit na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU akceptační dopis ze zahraniční univerzity, jímž mu univerzita potvrdí, od kdy do kdy se má jeho výjezd uskutečnit. Teprve na základě tohoto akceptačního dopisu můžeme studentovi výjezd vložit do portálu STAGu. Akceptační dopis může student doručit osobně v úředních hodinách našeho oddělení nebo oskenovaný e-mailem na adresu zahranici@ff.jcu.cz. Studenti, kteří vyjíždějí na odbornou praxi/stáž, akceptační dopis nedokládají. Ústav poskytne zahraničnímu oddělení pouze kopii smlouvy zahraniční praxi/stáži a student postupuje rovnou podle bodu 3).
   
 3. Student je povinen přijít před svým výjezdem na konzultaci na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU (ideální by bylo, kdyby si termín domluvil dopředu e-mailem), na které mu sdělíme veškeré jeho povinnosti před výjezdem.
   
 4. Student uskuteční výjezd do zahraničí. V případě, že se výjezd nakonec neuskuteční, prosíme, abyste nás o této skutečnosti informovali.
   
 5. Po návratu z výjezdu si student skrze Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU podává Žádost o uznání předmětů spolu s přiloženým výpisem známek (jako tomu bylo doposud), kterou, obsahuje-li již vyjádření ústavu, naše oddělení předává ke zpracování na Studijní oddělení. Podává-li si student Žádost o uznání předmětů, je povinen vložit si předměty, jež chce uznat, do portálu STAGu. Teprve po jejich vložení může být jeho žádost zpracována. Postup studenti najdou zde.