V překladu Ladislava Nagye vychází výbor z kritického díla Camille Paglii

Svobodné ženy, svobodní muži. Eseje o pohlaví, genderu a feminismu

Více o knize se dočtete zde.