Současná anglicky psaná próza

Cílem kursu je představit současnou anglicky psanou prózu od šedesátých let do současnosti. Kurs pokrývá nejvýznamnější spisovatele Británie, Irska, Austrálie, Spojených států a Kanady. Zvláštní pozornost je věnována autorům, kteří zaznamenali výrazný mezinárodní ohlas. Součástí diskuse bude i otázka překladu do češtiny a recepce autorů v našem kontextu. Chronologicky postavený výklad je rozčleněn do několika tematických oblastí, včetně – například – sílící tematizaci historie, vliv autobiografie nebo kombinace románu a eseje.

 

Tematický plán:

1. Sedmdesátá léta vyrovnání s experimentem

2. Znovuobjevení historie

3. Román a esej

4. Autobiografie jako forma románu

5. Vliv žánrové literatury

6. Recepce anglicky psané literatury v Česku