Konference Bílá místa filosofie 12.–13. 5. 2020 Ostravská univerzita

Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů.

Ve dnech 12.–13. 5. 2020 se bude na katedře filozofie Ostravské  univerzity konat konference s názvem Bílá místa filosofie. Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů, a také akademičtí pracovníci. Tematicky je konference zaměřena velmi široce. Vítány jsou příspěvky z různých oborů (nejen filosofie), jako např. politologie, sociologie, psychologie, biologie, umění, etika, estetika, matematika ad. Příspěvky by však měly usilovat o filosofický přesah.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.