Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.

 


Pracovna
 


00 044 


387 774 860


E-mail
 


hlohrova@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

viz Konzultační hodiny

Učební plány

Úvod do lingvistiky AJ II

Překladatelský seminář - obchodní a administrativní angličtina

Analýza diskurzu pro učitele II

Mgr. Helena Lohrová, Ph.D., vystudovala magisterský obor Učitelství anglického jazyka a geografie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Doktorské studium absolvovala na University of Birmingham, kde pod vedením Prof. Almut Koester zpracovala svoji disertační práci na téma Internal Meetings: The Process of Decision-making in Workplace Discourse. V práci prezentovala výsledky longitudinální studie interních jednání jedné z velkých hospodářských komor ve Velké Británii a zmapovala rozhodování pracovních týmů pomocí analýzy slovních interakcí.

Před odjezdem do Velké Británie vyučovala anglický jazyk na Gymnáziu Mikulášské náměstí v Plzni, a následně pracovala jako odborná asistentka na Západočeské univerzitě v Plzni. Na ZČU vedla kurzy obchodní korespondence a kurzy praktického jazyka pro humanitně zaměřené obory. Na University of Birmingham pak několik let pracovala pro specializované jazykové pracoviště English for International Students Unit (EISU), kde učila v intenzivních předsemestrálních kurzech obchodní angličtiny. Pro Ústav anglistiky Filozofické fakulty JU pracuje od roku 2010.

Oborem Heleny Lohrové je aplikovaná lingvistika se zaměřením na analýzu profesního diskurzu a konverzace. V této oblasti publikovala několik odborných článků a knihu, která vyšla v nakladatelství Academia pod titulem Decision-making in Meetings Discourse: Applied Linguistic Research (2015). Svůj jazykovědný zájem zaměřuje na řešení konkrétních otázek, ve kterých lingvistika přináší prospěch široké i odborné veřejnosti.


Mgr. Helena Lohrová, Ph.D., graduated from the Faculty of Education, University of West Bohemia in Plzeň as a teacher of English and Geography. In 2012, she was awarded a doctorate in Applied Linguistics from the University of Birmingham, UK.  Her thesis, entitled Internal Meetings: The Process of Decision-making in Workplace Discourse, applied Conversation Analysis (CA) as a methodology for the investigation of how decisions are reached discursively. The thesis presents the results of a longitudinal study of the talk enacting decision-making in the meetings of a large Chamber of Commerce and Industry in the UK.  

Helena joined the Institute of English Studies, University of South Bohemia in 2010. She lectures in Linguistics, specialising in Conversation Analysis. During her doctoral studies in Birmingham, she worked for a number of years for a specialised language centre – English for International Students Unit (EISU). Prior to that, she taught courses of English and Commercial Correspondence at the University of West Bohemia and worked as a teacher of English at Mikulášské Grammar School in Plzeň.  

Her present research interests focus on the areas of spoken workplace and institutional discourse; in particular, on clarifying the communicative roles of selected discursive practices. In 2015, her monograph Decision-making in Meetings Discourse: Applied Linguistic Research was published by the Academia Publishing House. As a teacher, she is active in applying the insights gained during her research to the development of teaching materials and business communication training in the workplace.


◽ Publikační činnost

Diplomové práce

◽ Bakalářské práce