Publikační činnost

Kapitola v odborné monografii:

 • Kos, P. (2020). The level of paradigmaticity within derivational networks. In: Fernández-Domínguez, J., Bagasheva, A. & Lara Clares, C. (eds.), Paradigmatic relations in word formation. Leiden: Brill.

 

Články:

 • Kos, P. & Kozubíková Šandová, J. (2020). Onomaziologické přístupy ke slovotvorbě. Časopis pro moderní filologii 1/2020, Praha: FF UK.
 • Kos, P. (2019). Zpráva z konference AELCO 2018 v Córdobě. Časopis pro moderní filologii 1/2019, Praha: FF UK.
 • Kos. P. (2019). Metaphor and metonymy as a means of economy of expression. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 16/1.
 • Kos, P. (2018). O idiomatickém charakteru pojmenování v mutační kategorii. Časopis pro moderní filologii 1/2018, Praha: FF UK.
 • Kos, P. (2014). Minor Word-formation Processes in Jargon Bird Names in English. Linguistica Pragensia 1/2014, Praha: FF UK.
 • Kos, P. (2014). Zvukomalebná pojmenování ptáků v angličtině. Časopis pro moderní filologii 1/2014, Praha: FF UK.

 

Konference:

 • From Concept to Structure: the interdisciplinarity of an onomasiological approach to word-formation, Linguistics beyond and within 2019, Lublin, Poland, 17–18 October 2019.
 • Predicting cells in word-formation paradigms – a case study (with Jana Kozubíková Šandová), International Symposium of Morphology 2019, University Paris-Diderot, France, 25–27 September 2019.
 • Word-formation paradigms at work: on the complementarity between the semasiological and the onomasiological approach (with Jan Radimský), American International Morphology Meeting, Stony Brook University, New York, 3–5 May 2019.
 • Image metaphors beyond image, 11th International Conference of the Spanish Cognitive Linguistics Association (AELCO), 17–19 October 2018.
 • On paradigmatic relations within word nests, Workshop on Revisiting paradigms in word-formation within the Word-Formation Theories III & Typology and Universals in Word-Formation IV Conference, Košice, 27–30 June 2018.
 • Metaphor and metonymy as a means of formal economy, Word-Formation Theories III & Typology and Universals in Word-Formation IV Conference, Košice, 27–30 June 2018.
 • Onomasiological evidence on the limits of derivational families, ParadigMo 2017 - First Workshop on Paradigmatic Word Formation Modeling, Toulouse, 19–20 June 2017.

 

Granty:

 • Researching conceptual metonymy in selected areas of grammar, discourse and sign language with the aid of the University of Córdoba Metonymy Database. Co-researcher in the grant project led by prof. Antonio Barcelona (University of Córdoba, Spain).

 

Vyžádané přednášky v zahraničí:

 • Naming Nature, An onomasiological model of word-formation, Department of British and American Studies, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia, 9 April 2019.
 • Naming Nature, Department of English and German Filology, University of Córdoba, Spain, March 2017.
 • Onomasiology and Birds, Department of English and German Filology, University of Córdoba, Spain, March 2016.

 • The Secret Life of the Passive, Department of Writing and Linguistics, Georgia Southern University, USA, May 2008.

 

Překlady (výběr):

 • Halamová, M., Returns from Concentration Camps, Poznańskie Studia Slawistyczne, No. 12, 2017.
 • Halamová, M., Memoirs and fiction of the Czech writer Jaroslav Durych written at the front during World War I, in: 'Historical Works' Academic Journal of the Jagiellonian University, Krakow 2014.
 • Halamová, M., Příběh vyprávění Viktora Fischla, překlad anglického resumé, Praha 2010.
 • Low, R., Amazoňané přehled druhů, chov v lidské péči, život ve volnosti. Dona, České Budějovice 2004.

 

Popularizační přednášky:

 • Metaphor beyond poetry, Britské centrum JU, 7 March 2019.
 • Metafora nejen poetická, Třeboň, 23 March 2018.
 • Naming nature aneb onomaziologický model pojmenování, Filologický klub JU, České Budějovice, 23 March 2017.
 • O řeči ptáků a o ptácích v řeči: jarní (filologická inspirace), Třeboň, 18 March 2017.

 

Kvalifikační práce:

 • Kos, P., Bird names in  English: A Linguistic Analysis. Disertační práce. Univerzita Karlova, Praha 2011.

 

Mezinárodní spolupráce:

 • University of Granada, Department of German and English Philology, Španělsko

  15 May – 17 May 2019

 • Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Department of British and American Studies, Slovensko

  8 April – 12 April 2019

 • University of Córdoba, Department of English and German Studies, Španělsko

      27 March – 31 March 2017

 • University of Córdoba, Department of English and German Studies, Španělsko

      29 March – 1 Apr 2016

 • University of Sussex, Sussex Centre for Language Studies, Velká Británie

      19 May – 23 May 2014

 • Free University of Bolzano/Bozen, Language Centre, Itálie

      13 May – 17 May 2013

 • Georgia Southern University, Department of Writing and Linguistics, USA

      Spring semester (January – May) 2008

      Training in Academic Writing

 

Členství v organizacích:

 • AELCO – Asociación Española de Lingüística Cognitiva (od 2018 – dosud)
 • ISLE – The International Society for the Linguistics of English (od 2017 – dosud)
 • KMF – Kruh moderních filologů (od 2017 – dosud)
 • CERCLES – European Confederation of Language Centres in Higher Education (od 2009 – dosud)