Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.

 


Pracovna


00 044 


387 774 863


E-mail
 


tjajtner@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny


viz Konzultační hodiny

Učební plány


Dějiny překladu

Vybrané kapitoly z novější anglické literatury

Cesty k literatuře

Překladatelský seminář - poezie, drama, esej (AJ)

Dějiny anglické literatury I

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D., vystudoval anglistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde též v roce 2006 obhájil disertační práci s názvem Concepts of harmony in five metaphysical poets. V letech 2009−2013 ještě absolvoval doktorské studium katolické teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze, které zakončil obhajobou disertační práce Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma.

Přednáší britská a americká kulturní studia, starší anglickou a americkou literaturu a překlad poezie, eseje a dramatu.

V roce 2012 publikoval knižně svou disertaci. Je autorem několika odborných článků o literatuře anglického raného novověku, o vztahu náboženství a kultury a o současném britském konzervatismu. Vedle toho překládá (nejen) duchovní literaturu z angličtiny, němčiny a francouzštiny.


Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D., studied English and Czech at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, where he also completed his Ph.D. in 2006 (dissertation Concepts of harmony in five metaphysical poets). He also holds a second doctorate in Catholic theology from the Faculty of Catholic Theology in Prague (dissertation Spiritualita přítomnosti: k významu díla R. Voillauma / Spirituality of Presence: On the Significance of the Work of R. Voillaume - 2013).

Mr. Jajtner teaches British and American cultural studies, older English and American literature and translation of poetry, essay and drama.

In 2012 he published his dissertation. He publishes on early modern literature, on the relations between religion and culture and on contemporary British conservatism. He also translates spiritual literature from English, German and French.


◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce