Publikační činnost

doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D. (do r. 2009 jako Mariana Housková)

Odborné monografie:

 • MACHOVÁ, Mariana. Elizabeth Bishop and Translation. Lanham: Lexington Books, 2017. 182 s. ISBN 978-1-4985-2063-8.
 • MACHOVÁ, Mariana. Místa mezi místy. Pomezí americké poezie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 118 s. ISBN 978-80-7422-444-7.

 

Kapitoly v odborných monografiích:

 • MACHOVÁ, Mariana. „Přiblížit se místu. Popisy míst v poezii Marianne Moorové.“ In SOUKUPOVÁ, Klára a ŠPÍNA, Michal (eds.). Hlasy míst: Prostor, místo a geografie ve světové poezii. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 80–89. ISBN 978-80-7308-677-0.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Quotes and Notes: Marianne Moore and the Boundaries of Poetry“. In The Rainbow of American Poetry. In JAŘAB, Josef a SWENEY, Matthew (eds.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 113–119. ISBN 978-80-244-4360-7.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Překlad jako poetika.“ In Svatoň, Vladimír a Housková, Anna (eds.). Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, s. 56–65.  ISBN 978-80-7308-284-0.

 

Doslovy:

 • MACHOVÁ, Mariana. „Autor ,Borgese‘ Jorge Luis Borges“ (Doslov k BORGES, J. L. Spisy I–VI). In BORGES, Jorge Luis. Spisy VI. Tvůrce. Atlas. Spříseženci. Praha: Argo, 2013, s. 243–266.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Ozvěna výkřiku“. Doslov k BISHOPOVÁ, Elizabeth. Ve vesnici a jiné prózy. Zblov: Opus, 2007, s. 18 –187. ISBN 978-80-87048-06-1.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Jedno umění Elizabeth Bishopové“. Doslov k BISHOPOVÁ, Elizabeth. Umění ztrácet. Praha: Fra, 2004, s. 99–110. ISBN 80-86603-20-2.

 

Články v odborných periodikách:

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech:

 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Vicente Huidobro. Poeta y mago“. Casa del Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana (Mexiko), 2001, 27, s. 56–63. ISSN 0185-4275. Též ve sborníku La literatura y la sociedad iberoamericanas vistas desde Praga, Praha: FF UK, 2001, s. 33–41. ISBN 80-7308-011-7.

Články v domácích recenzovaných časopisech:

 • MACHOVÁ, Mariana. ,,Curious Creatures: Elizabeth Bishop’s Animals as Messages to Translate", Hradec Králové Journal of Anglophone Studies 5. 2018, 2, s. 90–100. ISSN 2336-3347.
 • MACHOVÁ, Mariana. ,,Záhada naivního umění: Deník ,Heleny Morleyové' a Elizabeth Bishopová", Svět literatury 28. 2018, 57, s. 59–67. ISSN 0862-8440.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Jemné barvy mapy: Poetika setkání s druhým u Elizabeth Bishopové,“ Svět literatury. 2015, 51, s. 9–19. ISSN 0862-8440.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Do nepoznaných pohraničních míst. Hranice, meze a okraje v básních Thoma Gunna.“ Svět literatury. 2013, 48, s. 155–167. ISSN 0862-8440.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Univerzální pluralita: Překlad v myšlení Octavia Paze“. Svět literatury. 2008, 38, s. 169–172. ISSN 0862-8440.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Skutečnost snu v románu Na větrné hůrce.“ Svět literatury. 1999, 18, s. 124–133. ISSN 0862-8440.

Články v ostatních odborných časopisech:

 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Pronikavé pohledy do života věcí“. Souvislosti. 2007, 4, s. 105–108. ISSN 0862-6928.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Přeložte mi svůj překlad, aneb Překladatelský seminář ve Finsku“. Rukopis. 2006, 2, s. 198–200.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „The Art of Losing: Translating Elizabeth Bishop into Czech“, Elizabeth Bishop Society of Nova Scotia Newsletter (Kanada). Winter 2006, 12, s. 1–2.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Elizabeth Bishopová: ,Ve vesnici‘“. Souvislosti. 2005, 4, s. 100–101. ISSN 0862-6928.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Zaujatý pozorovatel Elizabeth Bishopová.“ Souvislosti. 2004, 2, s. 83–90. ISSN 0862-6928.

 

Popularizační texty (výběr):

 • MACHOVÁ, Mariana. „Skryté identity. Básně Marianne Moorové a Elizabeth Bishopové“. A2. 2012, 12 s. 8. ISSN 1803-6635.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Manželův vzkaz“. (Komentář k staroanglické básnické skladbě). In ČERMÁK, J., ed. Jako když dvoranou proletí pták. Praha: Triáda, 2010, s. 100–4. ISBN 978-80-87256-11-4.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Osudy lidí“. (Komentář k staroanglické básnické skladbě). In ČERMÁK, Jan, ed. Jako když dvoranou proletí pták, ed. Jan Čermák. Praha: Triáda, 2010, s. 156–158. (Též in ČERMÁK, Jan, ed.: Sudby lidí, stezky spásy. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FFUK – Kruh moderních filologů, 2004, s. 9–10. ISBN 80-7308-085-0.)
 • MACHOVÁ, Mariana. „Wulf a Eadwacer“. (Komentář k staroanglické elegii). In ČERMÁK, J., ed. Jako když dvoranou proletí pták, Praha: Triáda, 2010, s. 90–2. (Též in ČERMÁK, J., ed. HOUSKOVÁ, M., ed. a KOMANEC, M., ed. Dary krásných stromů, Praha: Kruh moderních filologů, 2001, s. 59–62. ISBN 80-238-8177-9.)
 • MACHOVÁ, Mariana. „Ženin nářek“. (Komentář k staroanglické elegii). In ČERMÁK, Jan, ed., Jako když dvoranou proletí pták. Praha: Triáda, 2010, s. 94–97. (Též in ČERMÁK, J., HOUSKOVÁ, M. a KOMANEC, M., eds. Dary krásných stromů, Praha: Kruh moderních filologů, 2001, s. 67–70. ISBN 80-238-8177-9.)
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „O básnickém řemesle Jorge Luise Borgese“. Doslov k BORGES, J. L. Ars poetica. Praha: Mladá fronta, 2005, s. 109-116. ISBN 80-204-1241-7.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Musí to být Nové Skotsko“. (Komentář k překladu básní E. Bishopové o Novém Skotsku). Literární noviny. 2004, 45, s. 14. ISSN 1210-0021.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Očekávaný vypravěč“. (Článek k pamětem Gabriela Garcíi Márqueze.) Týden. 2003, 49, Kulturní revue Panská, s. VI-VIII.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Román na plátně“. Doslov k ANDAHAZI, Federico. Vlámské tajemství. Praha: Odeon, 2003. ISBN 80-207-1143-0.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Slepý básník“. (Článek o poezii J. L. Borgese). Literární noviny. 1999, 34, s. 10. ISSN 1210-0021.

 

Překladatelská / ediční / redakční činnost:

Knižní překlady (odborné a umělecké):

 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Devadesát dnů za železnou oponou. Praha: Odeon, 2018. ISBN 978-80-207-1824-2.
 • BUSQUETS, Milena. Všechno jednou pomine. Praha: Plus, 2017. 154 s. ISBN 978-80-259-0712-2.
 • BORGES, Jorge Luis. Tvůrce (sbírka próz a básní). In Spisy VI. Tvůrce. Atlas. Spříseženci. Praha: Argo, 2013, s. 5–109. ISBN 978-80-257-0941-2.
 • BORGES, Jorge Luis. Předmluvy s předmluvou předmluv (sbírka esejí). In Spisy V. Předmluva s předmluvou předmluv, Deset dantovských esejí, Osobní knihovna. Praha: Argo, 2012, s. 5–253 (70%). ISBN 978-80-257-0785-2.
 • BORGES, Jorge Luis. „Gaučovská poezie“ (esej). In Spisy IV: Evaristo Carriego, Diskuse. Praha: Argo, 2012, s. 135–67. ISBN 978-80-257-0639-8.
 • BORGES, Jorge Luis. Evaristo Carriego (sbírka esejí). In Spisy IV: Evaristo Carriego, Diskuse. Praha: Argo, 2012, s. 5–127. ISBN 978-80-257-0639-8.
 • BORGES, Jorge Luis. Další pátrání (sbírka esejí). In Spisy III: Dějiny věčnosti, Další pátrání. Praha: Argo, 2011, s. 5–267 (65%). ISBN 978-80-257-0437-0.
 • Cortázar, Julio. „Tolik milujeme Glendu“, „Příběhy, které si vyprávím“ (překlad povídek). In Tolik milujeme Glendu / Queremos tanto a Glenda. Praha: Garamond, 2010, s. 19–41, 109–139. ISBN 978-80-7407-059-4.
 • TATE, Allen. „Literát v moderním světě“ (esej). In ONUFER, Petr (ed.). Před potopou. Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970. Praha: Revolver Revue, Triáda, 2010. ISBN 978-80-87256-21-3.
 • „Ženin nářek“, „Wulf a Eadwacer“, „Manželův vzkaz“, „Osudy lidí“. In Jako když dvoranou proletí pták, ČERMÁK, Jan, ed. Praha: Triáda, 2010, s. 90–106, 156–161. ISBN 978-80-87256-11-4. Též in ČERMÁK, J., HOUSKOVÁ, M. a KOMANEC, M., eds. Dary krásných stromů, Praha: Kruh moderních filologů, 2001, ISBN 80-238-8177-9, a ČERMÁK, Jan, ed.: Sudby lidí, stezky spásy. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FFUK – Kruh moderních filologů, 2004, s. 9–10. ISBN 80-7308-085-0.
 • BISHOPOVÁ, Elizabeth. Ve vesnici a jiné prózy (soubor povídek). Zblov: Opus, 2007, 187 s. ISBN 978-80-87048-06-1.
 • BORGES, Jorge Luis. „Shakespearova paměť“ (povídka). In Spisy II. Brodiova zpráva; Kniha z písku; Shakespearova paměť. Praha: Argo, 2009, s. 265–277. ISBN 978-80-257-0182-9.
 • GUILLÉN, Claudio. Mezi jednotou a růzností: úvod do srovnávací literární vědy (kapitoly 14–16). Praha: Triáda 2008, s. 205–362. ISBN 978-80-86138-88-6.
 • SYNGE, John Millington: Aranské ostrovy. In SYNGE, John Millington. Hrdina západu: dramata a próza. Praha: Fraktály, 2006, s. 235–374. ISBN 80-86627-12-8.
 • BORGES, Jorge Luis. Ars poetica. Praha: Mladá fronta, 2005, 116 s. ISBN 80-204-1241-7.
 • BISHOPOVÁ, Elizabeth. Umění ztrácet (výbor z básní a korespondence). Praha: Fra, 2004, 111 s. ISBN 80-86603-20-2.
 • REYES, Alfonso. „Vidina Anáhuacu“ (esej). In Housková, Anna, ed. Druhý břeh Západu: výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 99–114. ISBN 80-204-1139-9.
 • MARIÁTEGUI, José Carlos. „Civilizace a kůň“ (esej). In Housková, Anna, ed. Druhý břeh Západu: výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 126–128. ISBN 80-204-1139-9.
 • BORGES, Jorge Luis. „Příběhy jezdců“, „Dějiny tanga“ (eseje). In Housková, Anna, ed. Druhý břeh Západu: výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 135–47. ISBN 80-204-1139-9.
 • ARGUEDAS, José María. „Kosmická samota v kečujské poezii“ (esej). In Housková, Anna, ed. Druhý břeh Západu: výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 207–16. ISBN 80-204-1139-9.
 • SABATO, Carlos. „O metafyzickém tónu v argentinské literatuře“ (esej). In Housková, Anna, ed. Druhý břeh Západu: výbor iberoamerických esejů. Praha: Mladá fronta, 2004, s. 218–22. ISBN 80-204-1139-9.
 • McCORMAC, Mike. „Zneuctění chrámových oken“ (povídka). In PILNÝ, Ondřej, ed. Faráři a fanatici: irské povídky. Praha: Fraktály, 2004, s. 265–82. ISBN 80-86627-06-3.
 • CORTÁZAR, Julio. Ten, kdo chodí kolem (sbírka povídek). Brno: Julius Zirkus, 2004, 218 s. ISBN 80-902782-9-9.
 • CORTÁZAR, Julio. Konec hry (sbírka povídek). Brno: Julius Zirkus, 2002, 220 s. ISBN 80-902782-3-X.

Ediční a redakční práce:

 • BORGES, Jorge Luis: Spisy I – Spisy VI. Praha: Argo 2009 –2013. (Koncepce a ediční příprava šestidílného výboru z díla J. L. Borgese. Odpovědná redaktorka Spisy I, Spisy II, Spisy III, redakční spolupráce Spisy IV, Spisy V, Spisy VI.)
 • Literární a výtvarná příloha Babylonu (redakční příprava přílohy časopisu věnované irské literatuře). Babylon. 2003, 2. ISSN 1211-4332.
 • HOUSKOVá, Mariana, Komanec, Miloš a Čermák, Jan (eds.). Dary krásných stromů: výbor překladů ze staroanglické a středoanglické poezie. Praha: Kruh moderních filologů, Skupina pro anglickou medievalistiku, 2001. 147 s. ISBN 80-238-8177-9.
 • www.iliteratura.cz/libros. Redaktorka sekce věnované hispánským literaturám na portálu iLiteratura. 2002–2004.

 

Recenze:

 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Cesta k prostotě“ (Wallace Stevens: Učenec jediné svíce). Respekt. 2009, 8, s. 56–57. ISSN 0862-6545.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Zločin v chrámu konzumu“ (Catherine O’Flynnová: Co se ztratilo, Zlín: Kniha Zlín 2008), Respekt. 2008, 45, s. 49. ISSN 0862-6545.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Složitá cesta proti času“ (Mary Lawson: Návrat do Crow Lake, Praha : Knižní klub, 2008), Respekt. 2008, 49, s. 50. ISSN 0862-6545.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Nenaplněná ambice“ (Jiří Flajšar: Dějiny americké poezie, Oftis, 2006), A2. 2006, 46, s. 6. ISSN 1801-4542.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „The Art of Finding“ (Elizabeth Bishop: Edgar Allan Poe & The Juke-Box: Uncollected Poems, Drafts, and Fragments, edited by Alice Quinn) in Contemporary Poetry Review [USA]. July, 2006.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Nebýti básníkem“ (Emily Dickinsonová: A básníkem být nechci, Praha : Argo, 2006), A2. 2007, 9, s. 6. ISSN 1801-4542.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „V šerosvitu starých slov“ (Béowulf. Praha : Torst, 2003). Souvislosti. 2004, 1, s. 178–83. ISSN 0862-6928.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Jaime Bayly: Y de repente un ángel”, A2. 2005, 12-13, s. 45. ISSN 1801-4542.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Srdce tak bílé“ (Javier Marías: Srdce tak bílé, Praha: BBArt, 2004), Literární noviny. 2005, 7, s. 9. ISSN 1210-0021.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Na posledním břehu světa“ (Francisco Coloane: Ohňová země. Praha : Mladá fronta, 2003). Literární noviny. 2003, 45, s. 9. ISSN 1210-0021.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Sabatovy přízraky“ (Ernesto Sabato: Spisovatel a jeho přízraky. Praha: Mladá fronta, 2002). Literární noviny. 2002, 15, s. 8. ISSN 1210-0021.

 

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí:

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí:

 • MACHOVÁ, Mariana. "Elizabeth Bishop in Paris: Spaces in Translation and Translation of Space". Referát na mezinárodní konferenci na Sorbonne Université v Paříži.
 • MACHOVÁ, Mariana. “Travelling in Translation”. Referát na mezinárodní konferenci Elizabeth Bishop’s Questions of Travel: Fifty Years After, University of Sheffield, Sheffield, UK, 25.–27. 6. 2015.
 • MACHOVÁ, Mariana. “Hidden Identities: Ambiguous Pronouns in Marianne Moore”. Referát na mezinárodní konferenci 21st Century Moore, University of Houston, Houston, USA, 19.–22. 3. 2015.
 • MACHOVÁ, Mariana. “‘To Enter Certain Unmapped Borderlands.’ Borders, Limits and Margins in Thom Gunn’s Boss Cupid”. Referát na mezinárodní konferenci 3rd Conference of Contemporary British and Irish Poetry, Manchester University, Manchester, 12.–14. 9. 2013.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Authorship and Translation“. Referát na mezinárodní konferenci Dimensions of Authorship, Jyväskyllä, Finsko, 3. 9. 2005.

Referáty na mezinárodních konferencích v ČR:

 • MACHOVÁ, Mariana. „Přiblížit se místu. Popisy míst v poezii Marianne Moorové.“ Referát na mezinárodní konferenci Básně a místa/Poems&Places, Filozofická fakulta UK, Praha, 27.–29. 1. 2016.
 • MACHOVÁ, Mariana. “Quotes and Notes: Marianne Moore and the Boundaries of Poetry.” Referát na mezinárodním kolokviu 18th International Colloquium of American Studies, Palacký University, Olomouc, 26.–27. října 2012.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „The Aran Islands: The Universal in the Local“. Referát na mezinárodní konferenci o irské literatuře IASIL 2005, FFUK, Praha, 28. 7. 2005.

Referáty na konferencích v ČR (bez mezinárodní účasti):

 • MACHOVÁ, Mariana. „Učení překladu, učení překladem.“ Příspěvek na kolokviu Předpoklady tvorby. Literární akademie, Praha, 3. 5. 2011.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Překlad jako poetika“. Příspěvek na kolokviu Dvojjazyčnost a dvojkulturnost moderního spisovatele. FF UK, Praha, 18. 2. 2009.

Vyžádané přednášky v zahraničí:

 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Borges en traducción.“ Přednáška v rámci projektu Praga en Buenos Aires, de Kafka a Borges, pořádaném Ministerstvem kultury města Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 20. 6. 2007.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Translating Poetry“. Přednáška na pozvání Oriveden Opisto, Orivesi, Finsko, 20. 2. 2006.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. Cyklus přednášek o překladu poezie pro program tvůrčího psaní na Univerzity v Jyväskylä (Department of Music, Art and Culture Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences), Finsko. 20.–27. 2. 2006.
 • HOUSKOVÁ, Mariana. „Translating Elizabeth Bishop“. Přednáška v rámci cyklu o teorii a praxi překladu pořádaném programem University Professors na Boston University, Boston, USA, 8. 2. 2005.

Vyžádané přednášky v ČR:

 • MACHOVÁ, Mariana. „Elizabeth Bishopová a překlad“. Přednáška pro Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK, Praha, 27. března 2017.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Elegy as an Essential Lyric Genre“ a „Objects, Landscapes, People: Description in Modern Lyric“. Dvě přednášky v rámci cyklu přednášek Introduction to Modern Poetry pořádaného Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK, Praha, 12. 10. a 23. 11. 2016.
 • MACHOVÁ, Mariana. „K překladu díla J. L. Borgese do češtiny“. Přednáška v rámci mezinárodního V. Bienále Kafka – Borges / Praha – Buenos Aires. Praha, 21.–23. září 2016.
 • MACHOVÁ, Mariana. „Básníci amerického modernismu“. Přednáška v rámci cyklu přednášek Světová poezie II na FF UK, Praha, 29. dubna 2015.

 

Ostatní:

Veřejná čtení, panelové diskuze a workshopy:

 • „Artyčok s hlavou a nohama. Večer věnovaný americké básnířce Marianne Mooreové.“ Fra, Praha, 23. května 2017.
 • ,,Ve vzduchu nad nimi se objevila loď‘ - Seamus Heaney a zázraky všedního dne“. Moderování večera věnovaného poezii irského básníka Seamuse Heaneyho. DOX Centrum současného umění, Praha, 27. 4. 2017.
 • „Literární tradice a současnost: odkud čteme a kam píšeme“. Panelová diskuze na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze, 14. 5. 2011.
 • Čtení z básní a próz Elizabeth Bishopové u příležitosti 100. výročí narození básnířky. Fra, Praha, 8. února 2011.
 • Večer nakladatelství Opus. Čtení z překladů E. Bishopové a M. Moorové v rámci festivalu Dny poezie. Kaple domova Sue Ryder, Praha, 12. listopadu 2010.
 • „Jako když dvoranou proletí pták.“ Čtení z antologie staroanglické poezie a prózy. Café Fra, Praha, 24. dubna 2010.
 • „Jako když dvoranou proletí pták“. Křest antologie staroanglické poezie a prózy. Krásný ztráty, Praha, 14. dubna 2010.
 • „Měsíce a měsíce na terase A2“. Čtení z překladů sonetů Justina Quinna na večeru poezie na počest Jiřího Pelána. A2, Praha, 29. 5. 2009.
 • Překladatelská dílna na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze, 17. 5. 2009.
 • Kulatý stůl o výuce tvůrčího psaní ve Španělsku na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze, 26. 4. 2008.
 • Překladatelská dílna na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze, 25. 4. 2008.
 • Čtení z překladů próz a básní Elizabeth Bishopové. Knihkupectví Frič, Liberec, 14. února 2008.
 • Překladatelská dílna pro středoškolské studenty v rámci projektu Rosteme s knihou. Vila Portheimka, Praha, 27. 6. 2007.
 • „Pokusy o překlad poezie“. Překladatelská dílna na mezinárodním veletrhu Svět knihy v Praze, 5. 6. 2007.
 • Čtení z překladů próz a básní Elizabeth Bishopové. Kavárna Fra, Praha, 27. listopadu 2007.
 • Uvedení výboru z básní a korespondence E. Bishopové. Literární kavárna Obratník, Praha, 3. ledna 2005.
 • „Mesa redonda de traductores“. Beseda překladatelů ze španělské literatury v rámci Španělského kulturního týdne v Praze, Šporkův palác, 19. 4. 2004.