Co si myslí naši absolventi?

Proč studovat na Ústavu anglistiky FF JU?

Studium na Ústavu anglistiky hodnotím velice pozitivně. Angličtinu jsem šel studovat hlavně kvůli zájmu o literaturu, kupodivu se ze mě během pěti studijních let stal i „fanoušek“ jazykových disciplín (bez dobré práce a vstřícnosti učitelů bych jazykové disciplíny neměl rád dodnes). Rád bych vyzdvihl i velice dobré vztahy mezi studenty a učiteli, jež se pravidelně utužují na mnohých akcích, které se konají v rámci ústavu nebo fakulty – na základě toho jsme já a mí spolužáci nikdy nebyli pouhým číslem v systému. Věřím, že díky studiu angličtiny dnes zvládám přeložit různorodé texty, poradit si s mnohými jazykovými problémy a jsem uplatnitelný, nejen, jakožto dobrý učitel anglického jazyka.

Michael Hrdý
absolvent
Anglického jazyka a literatury
a Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ (2019)


 

Tereza Demjaničová
absolventka
Anglického jazyka a literatury
a Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ (2019)

Studium na Ústavu anglistiky určite není "dávačka". Je třeba se mu věnovat, také se prokousávat složitými nebo poměrně starými texty, které se nečtou úplně snadno. Na druhou stranu je ale skvělé, když s jejich interpretací pomáhají a studiem provádějí lidé, kteří ví, o čem mluví, ať už se to týká literatury, lingvistiky, didaktiky nebo překladu. A úplně nejlepší je přátelská a uvolněná, téměř rodinná, atmosféra, která na ústavu panuje.

Od anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsem očekával primárně to, že se naučím perfektně anglický jazyk a získám znalosti anglo-americké literatury. To ale studium dalece přesáhlo – nejenže jsem získal přehled o staré a moderní britské i americké literatuře, ale porozuměl jsem i anglosaské kultuře, politice, historii, filosofickým konceptům a sociálním problémům minulosti i současnosti. Navíc jsem měl možnost navštěvovat přednášky a semináře nejrespektovanějších českých anglistických odborníků. Nejvíce jsem si po dobu svých studií cenil toho, že vyučující nedbali jen na naučení látky, ale vždy podněcovali studenty k tomu, aby nad tím, co čtou, kriticky přemýšleli, kladli si otázky, rozvažovali a pokoušeli se čtení hlouběji usouvztažňovat s kulturními a společenskými procesy. Vždy formou osobního a zaujatého dialogu. Toho využívám dodnes i na své profesní cestě.

Ondřej Selner
absolvent
Anglického jazyka a literatury
a Anglické a americké literatury
(2016)


 

Kateřina Kovářová
absolventka
Anglického jazyka a literatury
a Anglické a americké literatury
(2016)

Studium na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mi přineslo nejen znalosti anglické a americké literatury, ale hlavně určilo mou další profesní dráhu a nasměrovalo mě k doktorskému studiu. Díky osobnímu přístupu vyučujících jsem měla možnost už při studiu začít překládat a pohybovat se v odborných kruzích. Studium na UAN bych doporučila nejen milovníkům literatury, ale i lidem, kteří chtějí v budoucnu pracovat s jakýmikoliv texty, protože se zde klade velký důraz na rozvoj dnes tolik potřebného kritického myšlení.