Celostátní studentská vědecká konference Historie 2020

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2020

I v letošním roce proběhl – byť netradičním způsobem a v pozdějším termínu – další ročník Celostátní studentské vědecké konference – Historie 2020,

jehož pořadatelem tentokrát byly

Katedra pomocných věd historických a archivního studia a Ústav českých dějin FF UK.

Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU zastupoval

student II. ročníku navazujícího magisterského studia Archivnictví

 

Bc. David Hajs

s prací Pamětní knihy fary Římov z let 1786–1920,

který v konkurenci 24 prací studentů z 15 kateder a ústavů z celé ČR

skončil na výborném 11. místě.

 

Blahopřejeme a děkujeme za přípravu práce a reprezentaci ústavu