Zemřel doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.

Doc. Blüml působil jako přednášející a zkoušející i pro studenty Archivnictví a dlouhá léta byl členem komise pro státní závěrečné zkoušky. Čest jeho památce!