Dana Marešová

 

Publikační činnost:

  • Dana Marešová, Památník slečny Zimmerové z let 1818 – 1837, Časopis Národního muzea – řada historická 184, 2016, č.3-4, s. 61-85.
  • Dana Marešová, Šlechtičny z rodu Dalbergů a silva rerum 2. poloviny 19. století, Theatrum Historiae 20, 2017, s. 177–193.
  • Dana Marešová – Peter Demeter, Káva a čokoláda na zámku v Dačicích, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka, Třeboňska 29, 2017, s. 65–72.
  • Peter Demeter – Dana Marešová (edd.), Život a dílo Terezie Dalbergové. Urozená básnířka z dačického zámku, České Budějovice 2017.
  • Dana Marešová, Památník Friedricha Ferdinanda Dalberga, Časopis Národního muzea – řada historická, v recenzním řízení.

 

  • Granty

Teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a archeologie, GA JU č. 145/2016/H (2016–2018) – podíl na týmovém grantu

Život a dílo Terezie Dalbergové, GAJU č. 107/2017/H – jako spoluřešitelka (2017).

 

  • Celostátní studentská soutěž „Historie“ 2013 (2014, Pardubice): zvláštní cena za práci týkající se dějin dlouhého 19. století: Památník slečny Zimmerové z let 18181837

 

  • Soutěž České archivní společnosti o Cenu univ. prof. Sáši Duškové, DrSc., 2014: 2. místo s prací Památník slečny Zimmerové z let 18181837

 

  • Studium na Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät na univerzitě Wien (2014/2015) v rámci zahraničního pobytu programu ERASMUS+