Granty

  • 2009 - 2011 - Organizace, správa a písemnosti v Českobudějovické diecézi od roku 1785 do počátku 19. století (GA ČR č. 404/09/0318)
     
  • 2014 - 2016 - Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 - 1850, grant GA ČR č. 14 - 26999S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) - spoluřešitelka
     
  • 2017 - 2019 -  Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století, grant GA ČR č. P10/17-25845 S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) – spoluřešitelka (od 2017)