Soňa Martinovská

 

Publikační činnost:

  • Soňa Martinovská, Vzpomínky plzeňské rodačky Luisy Pernerové-Zykmundové (1867–1947)  jako útěcha v nelehkých časech, in: Jiří Stočes – Eva Muchková (edd.), Tenkrát na Západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň 2013, s. 184–195
  • Soňa MARTINOVSKÁ, Konference Lidé a města ve velkých válkách. Pohled etnologa (antropologa). (Zpráva), Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 514–517
  • Soňa MARTINOVSKÁ – Aneta ČADOVÁ, Účast studentů Archivnictví FF JU na semináři „Introduction to Digitization“ pořádaného ve dnech 10.–14. listopadu 2014 Univerzitou v Pasově, in: Jiří Smitka – Michal Sejk (edd.), ČAS v roce 2014. Ročenka České archivní společnosti, Praha 2014, s. 93-94
  • Soňa MARTINOVSKÁ, Seminář Ústavu archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity uskutečněný ve dnech 17.–21. února 2014 v prostorách Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu, in: Jiří Smitka – Michal Sejk (edd.), ČAS v roce 2014. Ročenka České archivní společnosti, Praha 2014, s. 95-96
  • Soňa MARTINOVSKÁ, Mnoho tváří jednoho konfliktu. Prožitek druhé světové války ve vzpomínkách obyvatel města Plzně, v tisku

 

Aktivní účast na konferencích:

Stretnutie mladých historikov V. Vojenské konflikty v dejinách Európy (doktorandská konference), Košice 7. října 2015

Kreativní město II. Města v interakcích (doktorandská konference), Ostrava 15.−16. června 2016.     

Promýšlet Evropu dvacátého století: Rozpady, rozkoly a konce (doktorandská konference), Brno 9.–10. dubna 2018.       

 

Granty:

Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech, GA JU č. 101/2010/H (2010–2012) – podíl na týmovém grantu (2012, 2013)

Barokní text z aspektu lingvistického a historického, GA JU č. 165/2013/H (2013–2015) – podíl na týmovém grantu (2013–2015)

Teoretické, metodické a ediční aspekty programů Historické vědy a archeologie, GA JU č. 145/2016/H (2016–2018) – podíl na týmovém grantu

 

  • Gastseminar „Quellen zur Religions- und Kirchengeschichte. Exil“ (pod vedením doc. PhDr. Marie Ryantové, Csc.), Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 17.–21. února 2014

 

  • Soutěž České archivní společnosti o Cenu Cena univ. prof. PhDr. Sáši Duškové, DrSc., 2014: 2.-3. místo s prací„Buďtež prokleti vy všichni, kdož jste toho původci". Léta 1870-1950 pohledem kroniky Václava Koppa