Termíny a pokyny k zadávání bakalářských prací

Termíny a pokyny pro studenty 1. a 2. ročníku AR 2019/20


Termíny a pokyny pro studenty 2. ročníku AR 2019/20


Podklady pro zadání bakalářské práce

⇒  student odevzdá na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH zadávací protokol s podpisem vedoucího práce a zároveň zašle zadávací protokol i v elektronické podobě (word) na email: jkryeziu@ff.jcu.cz 

nebo

⇒ vedoucí práce zašle v elektronické podobě zadání bakalářské práce  na email: jkryeziu@ff.jcu.cz

 nejpozději do
 13. 5. 2020


Zadání bakalářské práce do Stagu

sekretářkou ústavu

 

nejpozději do
15. 5. 2020

 

 

 

Termíny a pokyny pro studenty 1. ročníku AR 2019/20

 

  • Studenti 1. ročníku bakalářského studia, kteří v předchozím  studiu Archivnictví již jednou zadávali  svou bakalářskou práci, musí opět zadat bakalářskou práci pod novým osobním číslem. 
  • V případě předpokládaného absolvování (SZZ a obhajoba) v průběhu AR 2019/20 je nutné  zadat práci co nejdříve!

 


Podklady pro zadání bakalářské práce

⇒  student odevzdá na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH zadávací protokol s podpisem vedoucího práce a zároveň zašle zadávací protokol i v elektronické podobě (word) na email: jkryeziu@ff.jcu.cz 

nebo

⇒ vedoucí práce zašle v elektronické podobě zadání bakalářské práce  na email: jkryeziu@ff.jcu.cz

 nejpozději do
9. 12. 2019


Zadání bakalářské práce do Stagu

sekretářkou ústavu

 

nejpozději do 
9. 12. 2019