Mgr. Martin Pták

 


Pracovna
 


00 010 


387 774 891


E-mail
 


ptakma00@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

Učební plány

 

 • ​Hmotná kultura středověku I – přednášky + seminář
 • Hmotná kultura II - seminář
 • Hmotná kultura III - seminář
 • Úvod do archeologie II - seminář
 • Středověká vesnice a město
 • Vybrané archeologické lokality jižních Čech
 • Archeologie novověku - východiska, metody, příkladové studie
 • Hmotná kultura raně středověkého hradiště na Jánu v Netolicích
 • Život a řemeslo středověké vesnice
 • Vybrané archeologické lokality jižních Čech
 • Archeologická praxe II
   

◽ Životopis

Publikační činnost