Personální složení


 Ředitel ústavu
 


doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

 
 Sekretariát ústavu


Jana Kryeziu     e-mail

 ☎: 387 774 898

Úřední hodiny: 8.00 - 14.00 hodin

 
 Akademičtí pracovníci


doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

PhDr. Jan John, Ph.D.

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Mgr. Martin Pták

Mgr. Tereza Šálková

 

 


 Výzkumní pracovníci

 

Mgr. Lukáš Holata, Ph.D.

Mgr. Jindřich Plzák, Ph.D.

 
 Externí spolupracovníci


PhDr. Pavel Břicháček

PhDr. Michal Bureš

RNDr. Miluše Dobisíková

doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D.

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

Mgr. Jan Kysela, Ph.D.

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Mgr. Erika Průchová

Mgr. Petr Starec

PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.

JUDr. Jiří Varhaník

RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.

PhDr. Petr Zavřel, Ph.D.

 
 Interní doktorandi

 

Mgr. Nevenka Atanasoska

Mgr. Tereza Majerovičová

Mgr. Kateřina Mašlová

Mgr. Adéla Plecerová

Mgr. Kamila Pokorná

Mgr. Ivana Šitnerová

Mgr. Bc. Václav Vondrovský

 
 Externí doktorandi

 

Mgr. Jiří Bumerl

Mgr. Karel Kašák

Mgr. Pavel Macků

Mgr. et Mgr. Erika Průchová

Mgr. Zuzana Thomová