Životopis

PhDr. JAN JOHN, Ph.D.

 

1999 – 2001: Magisterské studium oboru archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni

2006 – 2009: Doktorské studium archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni (školitel prof. E. Neustupný)

2010: rigorózní řízení (PhDr.)

2003 – 2016: zaměstnán na Západočeské univerzitě v Plzni (FF - Katedra archeologie, odborný asistent).

2013 – 2014: půlroční studijní pobyt na LMU (Ludwig-Maxmilians Universität München)

Od roku 2009 je zaměstnán na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (FF – Archeologický ústav).

 

Odborné zaměření:

  • nedestruktivní archeologie
  • pravěké výšinné lokality
  • geografické informační systémy
  • dálkový průzkum Země
  • prvková analýza artefaktů

 

  • Člen European Association of Archaeologists (EAA)
  • Člen redakční rady časopisu Archeologie Západních Čech (AZČ)
  • Člen oborové rady doktorského studia archeologie (FF JU)