Termíny a pokyny k zadávání diplomových prací

Termíny a pokyny pro studenty 1. ročníku nMgr. studia AR 2020/201
 


Podklady pro zadání diplomové práce

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  zadávací protokol s podpisem vedoucího práce

⇒ zadávací protokol zaslat v elektronické podobě (bez podpisů) na email: jkryeziu@ff.jcu.cz

 nejpozději do 5. 12. 2020

Zadání diplomové práce do STAGu

sekretářkou ústavu

 

nejpozději do 7. 12. 2020