Doporučená literatura

k výběrové přednášce " Středověké osídlení a rudní hornictví na Českomoravské vrchovině"

1/ Doporučená literatura k zápočtu 

2/ Literatura k montánní archeologii, pokud by se někdo chtěl tématem vážněji zabývat