Praktická výuka nedestruktivní archeologie

FRVŠ 1173

Metody nedestruktivní archeologie jsou v současné době nedílnou a velmi rychle se rozvíjející součástí archeologického výzkumu. Díky projektu podpořenému Fondem rozvoje vysokých škol se podařilo v rámci Archeologického ústavu Jihočeské univerzity vytvořit podmínky pro praktickou výuku hlavních metod nedestruktivní archeologie, mezi něž patří geofyzikální měření (magnetometrie), dálkový průzkum Země (letecká archeologie), analytické povrchové prospekce a geodetická dokumentace. Pořízené přístrojové vybavení, mezi něž patří přesné přijímače signálu GPS, totální geodetická stanice, fluxgate gradiometr a dálkově řízený model vrtulníku vybavený fotoaparátem, umožňuje nejen praktickou výuku v terénu, ale i samostatnou práci studentů na vlastních projektech.

 Zaměřování artefaktů pomocí GPS (Třísov - duben 2011)
 

Měření fluxgate gradiometrem FM256 (Rataje u Bechyně - srpen 2011)
 

→ FM256 - manuál ke stažení (Geoscan Research)


◻️ Možná témata závěrečných prací s využitím přístrojového vybavení:

  • analytický povrchový sběr na vybrané lokalitě
  • trojrozměrná dokumentace terénních reliktů vybrané lokality
  • magnetometrický průzkum vybrané lokality
  • fotogrametrie s využitím leteckého snímkování
  • sledování porostových příznaků v čase


◻️ Nedestruktivní archeologie - prezentace