Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy

Kurz seznámí zájemce z řad středoškolských učitelů s aktuálním stavem současného literárněvědného bádání. Jednotlivé přednášky se soustředí na nové oblasti výzkumu v české literatuře (nejnovější česká literatura, film a literatura, překlad z pohledu komparatistiky), dále na výsledky debat o re-konstruování literárněhistorických pojmů klasicismus, romantismus, expresionismus, renesanční humanismus či baroko a na možnosti využití elektronických zdrojů při výuce literatury na SŠ. Kurz bude koncipován s ohledem na praktickou využitelnost nových poznatků ve středoškolské výuce. V každém běhu kurzu budou přednášena dvě z níže uvedených témat.  

 

Tematický plán:

1. Stará (česká) literatura a nová média

2. Je pojem "český národní humanismus" ještě užitečný?

3. Aktuální přístupy k (českému) literárnímu baroku

4. Český literární klasicismus?

5. Romantismus a preromantismus: relevantní pojmy pro výklad české literatury?

6. Český a světový expresionismus, inspirace a souvislosti

7. Česká próza 30. a 40. let 20. století

8. Česká literatura a film v 60. letech 20. století

9. Česká samizdatová a exilová literatura

10. Nejnovější česká literatura, její specifika a možnosti

11. Umění překladu jako současný problém literární komparatistiky

12. Elektronické databáze české literatury a jejich didaktický potenciál  

 

Vzdělávací program bude organizován formou jednodenního kurzu (4h přednáška + 1h workshop). V závěrečném workshopu budou účastníci kurzu prezentovat možnosti začlenění získaných poznatků do praxe středoškolské výuky. Workshop nabídne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností a názorů nejenom účastníků kurzu navzájem, ale bude i zpětnou vazbou pro přednášející.