Nabídka okruhů témat disertačních prací pro uchazeče přijímacího řízení

obor Teorie a dějiny novější české literatury

  • Ústav bohemistiky vypisuje témata pro přijímací řízení do doktorského studia (obor Teorie a dějiny novější české literatury). Seznam témat pro AR 2019/2020 naleznete zde.