Granty

 • 2018-2022: Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-2020 (NAKI DG18P02OVV036; 03/2018-12/2022; člen spoluřešitelského týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.)
   
 • 2018–2020: Jazyk a řečové strategie české literární vědy (GA ČR 18-14957S; 01/2018-12/2020; člen řešitelského týmu, hl. řešitel Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.)
   
 • 2015–2017: Neopragmatické myšlení a literární věda (GA ČR 15-22141S; 01/2015-12/2017; člen řešitelského týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.)
   
 • 2012–2014: Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125; 01/2012-12/2014; manažer projektu a člen vědeckého týmu; garant projektu Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.)
   
 • 2009–2010: Czech Language and Literature at the University of Kansas (Fulbrightovo stipendium pro pobyt vědců a přednášejících, 08/2009 – 05/2010)
   
 • 2006–2011: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (LC 06053; člen výzkumného týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.)
   
 • 2005–2011: Dějiny novější české literatury v nadnárodním kontextu (MSM 6007665803, člen výzkumného týmu; hl. řešitel Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.)
   
 • 2005: Teorie interpretace v angloamerické literární vědě (GAJU17/2004/H-PF; 01/2005-12/2005; řešitel)