Publikační činnost

Kapitoly v odborných monografiích

SKÁLOVÁ, Jana. Barokní literatura na střední škole. In: JANEČKOVÁ, Marie a kol. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, s. 334-340. ISBN 978-80-7420-008-3.

Články ve sbornících

13) SKÁLOVÁ, Jana. Jistota přítomného života (Regionální aspekty literárního vzdělávání). In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Nakladatelství Bor, 2014, s. 143-151. ISBN 978-80-87607-26-8.

12) SKÁLOVÁ, Jana. Nebojíme se mrtvých zvířat. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2009, s. 43-51. ISBN 978-80-86807-37-9.

11) SKÁLOVÁ, Jana. Povídám, povídám pohádku… In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2008, s. 35-43. ISBN 978-80-7372-309-5.

10) SKÁLOVÁ, Jana. Dvě podoby autorské pohádky. In: HOLUB, Zbyněk, ed. Genius loci českého jihozápadu IV. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2008, s. 43-51. ISBN 978-80-86944-22-7.

9) SKÁLOVÁ, Jana. Dítě a smrt. In: TICHÝ, Martin, ed. Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008, s. 57-62. ISBN 978-80-7248-506-2.

8) SKÁLOVÁ, Jana. Čemu se báseň říká? In: KOUDELKOVÁ, Eva, ed. Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2007, s. 101-107. ISBN 80-7372-139-2.

7) SKÁLOVÁ, Jana. Cesty Antonína Pelíška. In: HOLUB, Zbyněk, ed. Genius loci českého jihozápadu II. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007, s. 114-120. ISBN 80-86708-19-5.

6) SKÁLOVÁ, Jana. Veršovaná tvorba pro děti a mládež (Ohlédnutí za rokem 2004). In: KOUDELKOVÁ, Eva, ed. Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2005, s. 35-42. ISBN 80-7083-957-0.

5) SKÁLOVÁ, Jana. Literatura ve škole (Didaktické názory V. Oberta). In: POSPÍŠIL, Ivo, ed., ZELENKA, Miloš, ed. a ZELENKOVÁ, Anna, ed. Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2005, s. 211-214. ISBN 80-210-3898-5.

4) SKÁLOVÁ, Jana. Slovenská literatura v české škole. In: POSPÍŠIL, Ivo, ed. a ZELENKA, Miloš, ed. Aktuální slovakistika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, 2004, s. 189-193. Brněnské texty k slovakistice; 7. ISBN 80-210-3592-7.

3) SKÁLOVÁ, Jana. Smíme si ve škole hrát? In: Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2000, s. 209-212. ISBN 80-7040-444-2.

2) SKÁLOVÁ, Jana. Smíme si ve škole hrát? Uplatnění kreativních metod při práci s lyrickým textem na 2. stupni ZŠ. In: Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2000, s. 199-201. ISBN 80-7040-444-2.

1) SKÁLOVÁ, Jana. Uplatnění kreativních procesů při didaktické interpretaci básnického textu. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 1996, s. 61-67. ISBN 80-7083-164-2.

Učební texty

SKÁLOVÁ, Jana. Komunikace. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, ISBN 80-7204-171-1.