Publikační činnost Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.

1. Odborné monografie

DVOŘÁK, Martin, ed. Umlkám do čekání: korespondence Vladimíra Holana. Praha: Akropolis, 2019. 343 s. ISBN 978-80-7470-236-5.

2. Kapitoly v odborných monografiích

DVOŘÁK, Martin. „Choré impotentní mlhoviny“ versus „osy obrazivého kosmu“ – Holanova lyrika 30. let ve světle dobových periodik. In: KUBÍČEK, Tomáš, PAPOUŠEK, Vladimír a  SKALICKÝ, David, eds. Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 265–273. ISBN 978-80-7470-294-5.

3. Články ve sbornících

DVOŘÁK, Martin. Metafora: nástroj vhledu, či prázdná konstrukce bez obsahu? In: NOVÁ, Magdaléna a BABICH, Elena, eds. Nevidíme, co nevíme: sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = We Cannot See What We Do Not Know: the proceedings of the international conference for doctoral students. Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018, s. 225–233. ISBN 978-80-87922-16-3.

4. Ediční činnost

DVOŘÁK, Martin, ed. Umlkám do čekání: korespondence Vladimíra Holana. Praha: Akropolis, 2019. 343 s. ISBN 978-80-7470-236-5.

5. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

3) „Choré impotentní mlhoviny“ versus „osy obrazivého kosmu“ – Holanova lyrika 30. let ve světle dobových periodik. Konference: Slovníky modernistů a paradigmata moderny (Moravská zemská knihovna, Brno, 19. a 20. 9. 2018)

2) Metafora: nástroj vhledu a vidění, nebo prázdná konstrukce bez obsahu? Konference: Nevidíme, co nevíme. Mezinárodní konference studentů doktorských programů (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26. 4. 2018)

1) Experiment jako drama – Vladimír Holan a stav ovlivnění. Konference: Studentská literárněvědná konference (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Pracoviště Brno, 20. a 21. 4. 2017)

6. Ostatní

Disertační práce

DVOŘÁK, Martin. Metafora v díle Vladimíra Holana. České Budějovice, 2020. 155 s. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Vedoucí práce Vladimír Papoušek.

Diplomová práce

DVOŘÁK, Martin. Korespondence Vladimíra Holana. České Budějovice, 2015. 129 s. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra slovanských jazyků a literatur – Oddělení českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Vladimír Papoušek.

Bakalářská práce

DVOŘÁK, Martin. Reprezentace skutečnosti v díle Vladimíra Holana. České Budějovice, 2014. 51 s. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Vladimír Papoušek.

Ocenění

Cena Vladimíra Macury, 2017, 3. místo (Studentská literárněvědná konference, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Pracoviště Brno, 20. a 21. 4. 2017)

Rozhovory – poskytnuté

MAREŠOVÁ, Milena M. O knize Umlkám do čekání a s knihkupcem o Deníku knihkupce. In: Reflexe: Literatura! [rozhlasový pořad]. Český rozhlas 3 – Vltava, 9. 1. 2020. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/o-knize-umlkam-do-cekani-a-s-knihkupcem-o-deniku-knihkupce-8132984

Rozhovory – vedené

DVOŘÁK, Martin. Petr Kuběnský – rozhovor s editorem souborného vydání díla Ladislava Nováka. In: Akurnik.cz [online]. 12. 5. 2017. Dostupné z: http://akurnik.cz/rozhovory/petr-kubensky-rozhovor-s-editorem-souborneho-vydani-dila-ladislava-novaka_235/ 

Redakční činnost

POSTOVIT, Tim. Magistrála. Praha: Pointa, 2019. 94 s. ISBN 978-80-907530-1-3.