Publikační činnost

1. Odborné monografie:

2) JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila, POSPÍŠILOVÁ, Věra. V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Onřeje Jakuba Františka de Waldta. Praha: Arsci, 2011. 232 s. Jazykověda, sv. 5. ISBN: 978-80-7420-017-5.

1) JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila, POSPÍŠILOVÁ, Věra a kol. Slovesné baroko ve středoevropském kontextu. Praha: Arsci, 2010. 376 s. Jazykověda, sv. 1. ISBN: 978-80-7420-008-3.

2. Kapitoly v odborných monografiích:

POSPÍŠILOVÁ, Věra. Le gothique baroque et Légende se saint Ivan de Bedřich Bridel. In: DUCREUX, Marie-Elizabeth, ed. Baroque en Bohême. Lille: Université Charles-de-Gaulle, 2009, s. 63–72. ISBN: 978-2-84467-113-4.

3. Články v periodikách:

5) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Motivy pohanství v nejstarších literárních památkách. Biuletyn. 2004, č. 12, s. 51–59.

4) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Jednota bratrská a její osudy v Lešně. Estetika. 1999, č. 1–3, s. 132–136. ISSN: 0014-1297.

3) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Báseň silnější než smrt. Biuletyn. 1995, č. 2, s. 48–50.

2) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Neznámý nekrolog J. A. Komenského u barokního historika. Studia Comeniana et Historica. 1993, č. 1, s. 543–554.

1) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Usilowania edukacyjne Jednoty Braterskiej. Prace komisji naukowych. 1992, č. 2, s. 14–17.

4. Příspěvky ve sbornících a další vědecké studie:

24) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Strom vštípený při tekutých vodách (Druhá legenda o sv. Vintíři). In: Genius loci českého jihozápadu. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna, 2009, s. 95–106. ISBN: 978-80-86944-36-4.

23) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Dobrodružství ve starší české literatuře. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2008, s. 105–112. ISBN: 978-80-7372-309-5.

22) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Cesta poustevníka Vintíře starší českou literaturou. In: Genius loci českého jihozápadu. Plzeň: Studijní vědecká knihovna, 2008. ISBN: 978-80-868944-22-7.

21) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Poklady Jana Amose Komenského. In: Člověk – jazyk – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 101–106. ISBN: 978-80-7394-075-1.

20) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Zvířecí rady pro mládež i dospělé. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2008.  ISBN: 978-80-86807-37-9.

19) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Dětství českých zemských patronů sv. Václava a sv. Vojtěcha. In: Návraty k dětství v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, 2008, s. 11–17. ISBN: 978-80-7248-506-2.

18) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Od poznání k rozvoji fantazie v dialogických pracích starší české literatury. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2007. ISBN: 80-7372-139-2.

17) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Tisk Lucidáře z Jindřichova Hradce. In: Genius loci českého jihozápadu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006, s. 100–106. ISBN: 80-86708-19-5.

16) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Karel Müller, jihočeský kněz a vlastenec. In: Perla v hrubé kazajce. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2005, s. 91–94. ISBN: 80-239-5468-7.

15) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Karel Müller a slovenské motivy in margine. In: Aktuální slovakistika. Brno: Masarykova univerzita 2004, s. 183–187. ISBN: 80-210-3592-7.

14) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Smrtí tanec a verše o smrti ve Vilímkově edici. In: Reflexe baroka v české literatuře 20. století. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2003, s. 71–78. ISBN: 80-7040-669-0.

13) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Balbínova Verisimilia a Baroko v Čechách Milady Součkové. In: Balbínovská miscellanea. Klatovy: Městská knihovna Klatovy 2002, s. 53–56. ISBN: 80-238-9957-0.

12) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Obraz sv. Vojtěcha v české legendistice. In: Kontakty medzi polskimi i evropeiskimi ośrodkami v srednowieczu. Czestochowa: WSP 2002, s. 103–114.

11) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Baroko v Čechách – baroko Milady Součkové. In: Neznámý člověk Milada Součková. České Budějovice – Praha: Jihočeská univerzita – Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 112–117. ISBN: 80-85778-32-7.

10) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Cožkolivěk v tiech kniehách naleznete, to držte. In: Tomáš Štítný ze Štítného o 600 let později. Žirovnice: Město Žirovnice, 2001, s. 17–20.

9) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Od mateřského jazyka k Panglottii – jazyk jako prostředek dorozumění v díle J. A. Komenského. In: Somr, M. (ed.), Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2000, s. 268–270. ISBN: 80-7040-444-2.

8) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Karel starší ze Žerotína v době svého vratislavského pobytu. In: Znaczenie ośrodka wroclawskiego w kulturze polski, Niemiec i Czech na przelomie 16. i 17. wieku. Wroclaw, Czestochowa: WSP 1999, s. 188–193. ISBN: 8370986013.

7) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Zpěvohry na Květnou neděli Matyáše Devotyho. In: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18.století. Boskovice: Albert, 1999, s. 151–170. ISBN: 80-85834-75-8.

6) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Bible kralická v kontextu české humanistické literatury. In: Dylematy literatury i jazyka w czasach humanyzma. Czestochowa: WSP 1997, s. 67–79.

5) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Východní Čechy a transgrese víry v ideu národní a sociální. In: Michal Klar st. i jeho srodowisko kulturowe. Wroclaw: Universita Wroclaw 1996, s. 221–227.

4) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Dziela i dzialnosc J. A. Komenskiego w czasów jego wygnanczego pobytu w. Leszne. In: Spolecznosc protestancka w Ziemi Lipskej w XVIII.-XX. wieku. Czestochowa, Lipie: WSP 1996, s. 199–205.

3) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Reperkusje ekspansji tatarskej w literaturze czeskiej. In: Miedzi Wschodem i Zachodem. Czestochowa: WSP 1995, s. 99–102.

2) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Proměny víry ve východních Čechách. In: O Karlu Poláčkovi a jiných. Boskovice: Albert, 1995, s. 234–239. ISBN: 80-85834-34-0.

1) POSPÍŠILOVÁ, Věra. Cesty Jednoty bratrské. In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická Fakulta UJEP, 1995, s. 75–77. ISBN: 8070441089.

5. Slovníková hesla:

JAKUBOWSKI, Zbigniew a kol. Slownik encyklopedyczny chrzescijanstwa w Polsce. Czestochowa: WSP 1990, 107 s. (13 hesel).