Granty

  • 2012-2016: "Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu" (GAČR P 406/12/0347; řešitel, spoluřešitelské pracoviště Ústav slvenskej literatúry SAV Bratislava).
  • 2009–2012: Identita české literatury a její mezinárodní kontext (GAČR 405/09/H003; řešitel)
  • 2006: "Kulturelles und literarisches Umfeld Südböhmens und ausgewählte Kapitel aus der tschechisch-österreichischen Literaturforschung"  (s Institutem slavistiky Univerzity Vídeň; Aktion, 45p10) 
  • 2005-2008: "Nadnárodní dimenze české literatury" (GAČR 405/05/H 526; spoluřešitel)
  • 2004-2009: Dějiny české literatury v nadnárodních kontextech (MŠMT ČR, MSM 600 766 503; spoluřešitel)
  • 1999-2003: "Nadnárodní kontexty české národní kultury" (MŠMT ČR, MSM 1241 00003; spoluřešitel)
  • 1999-2001: "Místo a funkce německého sentimentálního dramatu v divadelním životě národního obrození" (GAČR 405/99/0347; řešitel)
  • 1995-1997: "The Influence of Viennas Suburban Theatres upon the Czech Theatre in the National Revival" (RSS - Open Society; řešitel)