Studium v Latinské Americe

K pobytu na univerzitách v Latinské Americe je možno použít prostředků programu MKM Erasmus+ nebo prostředků na mobilitu typu Freemover (http://www.ff.jcu.cz/zahranicni-vztahy/vyberova-rizeni). O možnostech, jaké formy stipendijní podpory je možno se v příslušném AR ucházet, se prosím informujte na Oddělení zahraničních věcí FF JU nebo u akademických pracovníků Ústavu romanistiky FF JU. 

 

Článek o zahájení spolupráce s Argentinou v Českobudějovickém deníku

 

Článek o záhajení spolupráce s Peru na stránkách Universidad Nacional de Trujillo