Vedené a oponované kvalifikační práce

Diplomové práce

(2019)

Koclířová, Kristýna: Vývoj slovesných paradigmat: indikativ prézentu od latiny po současnou italštinu

 

Bakalářské práce

(2018)

Kazíková, Dominika, Analýza používání "passato remoto" v kontrastu s "passato prossimo" v současné hovorové italštině.          

Srubjanová, Adéla, Chyby v pravopisu a písemné varianty v českých italianismech.

Tauschová, Andrea, Vyjádření zdvořilosti v italštině a češtině: kontrastivní analýza.

Salabová, Barbora, Standardní norma a tolerance vůči jazykovým chybám v italštině webových sociálních sítí

Voláková, Veronika, Jazyková tabu. Kontrastiví analýza italštiny a češtiny.